Dla poprawy bezpieczeństwa i codzienności

0

Chciałbym, korzystając z okazji, krótko podsumować kilka miesięcy mojej pracy w roli radnego Rady Dzielnicy Praga-Północ. Najpierw jednak pragnę podziękować tym wszystkim, dzięki którym nim się stałem.

Dziękuję przyjaciołom, znajomym, uczniom, wychowankom, zawodniczkom, zawodnikom, Waszym Rodzicom, że z kandydata na radnego uczyniliście mnie radnym. Możecie czuć satysfakcję, ponieważ Wasz wkład w mój sukces był bardzo znaczący. Zawsze będziecie u mnie mile widzianymi gośćmi, których wysłucham, z którymi porozmawiam i którym w miarę możliwości pomogę.

W pierwszym kwartale 2019 r. podjąłem wiele działań zmierzających do utworzenia liceum ogólnokształcącego w miejsce wygasającego Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego. Niestety, mimo wielu starań i pozytywnego przyjęcia ze strony Zarządu i Rady Dzielnicy Praga-Północ projekt nie znalazł uznania i został odrzucony przez władze Warszawy.

Ponadto zajmowałem się sprawami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa i codziennego życia mieszkańców dzielnicy: dodatkowe ławki i latarnie, modernizacja urządzeń na placach zabaw.

Aktualnie wspieram jedną z kluczowych inicjatyw naszego stowarzyszenia Kocham Pragę,zmierzającą do wybudowania domu kultury na pl. Weteranów 1863 r.w parku Praskim.W tym miejscu chciałbym prosić wszystkich, którzy myślą podobnie jak my, o wsparcie naszych działań, co pozwoli rozpocząć i zrealizować tę tak bardzo potrzebną inwestycję w tym prestiżowym miejscu.

W najbliższym czasie podejmę działania zmierzające do zwiększenia dostępności do obiektów sportowych mieszkańcom dzielnicy. Chciałbym, żeby dzieci i rodzice mogli bezpłatnie poćwiczyć nie tylko na „orliku”,lecz także w hali sportowej.

Na koniec chciałbym podziękować koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia Kocham Pragę za wsparcie wszelkich moich działań, mających na celu poprawę życia mieszkańców dzielnicy. Dziękuję za wiele cennych wskazówek i rad, koleżeńskość i pomoc w każdej sytuacji, w której jej potrzebuję.

Andrzej Sowa,
radny dzielnicy Praga-Północ
stowarzyszenie Kocham Pragę

Przekaż dalej

Dodaj komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close