Ławki dla mieszkańców i chodnik do poprawy

0

W nawiązaniu do mojej interpelacji zarejestrowanej pod nr 12/16 z dn. 10 stycznia 2016 r., zwróciłem się z prośbą, aby w planie rewitalizacji zieleni miejskiej znalazło się też doposażenie podwórek w elementy małej infrastruktury m.in. ławki dla mieszkańców.

W interpelacji zwróciłem też szczególną uwagę na chodniki, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych, szczególnie wieczorem. Przykładem jest chodnik na wysokości ul. Darwina 12 od strony podwórka (odcinek wschodni), który został zniszczony przez korzenie sąsiadującego drzewa.

Przekaż dalej

Dodaj komentarz