Radny Kamil Ciepieńko

Gdy zaproponowałem budowę tężni na Pradze, wielu uznało, że to pomysł z kosmosu, nie do zrealizowania. Postanowiłem udowodnić, że dobrego radnego nie zatrzyma ani urzędnicza machina, ani ci którzy są zawsze na nie! Nie było łatwo, ale dzięki temu na Pradze powstało coś, czego zazdrości nam cała Warszawa!

To przykład, że możemy zmieniać naszą codzienność. Zielone podwórka, ławki, miejsca dla samochodów, boiska i place zabaw, chodniki - to moje priorytety.

Od 2010 r. w Radzie Dzielnicy jestem głosem mieszkańców, a nie partii politycznej. Jestem samorządowcem, który jest wierny Pradze, a nie partii i odnosi sukcesy.