piątek, 31 marca, 2023

367 lat temu Praga stała się miastem

Tylko u nas możecie zobaczyć nieznane zdjęcia króla Władysława IV Wazy, chwilę przed tym, jak nasz dobroczyńca nadał Pradze prawa miejskie w 1648 roku! Dziś mija 367. rocznica tego wydarzenia. Praga była osobnym miastem przez prawie półtora wieku. W 1791 roku została włączona do Warszawy.

Dokument uprawniał do organizowania czterech dorocznych jarmarków i trzech cotygodniowych targów. Dziś można oglądać go w Archiwum Akt Głównych w Warszawie.

Marcin Białobrzeski, Biskup Kamieniecki

„Tym, który najwcześniej docenił korzystne usytuowanie Pragi był biskup kamieniecki Marcin Białobrzeski. Informując w 1583 roku Stolicę Apostolską o nabyciu części gruntów praskich uzasadniał zakup walorami rezydencjonalnymi tego miejsca w perspektywie spodziewanych, na prawym brzegu Wisły, kolejnych zjazdów szlacheckich.”

A.Sołtan. Praga w ciągu wieków

Biskup Marcin Białobrzeski, dał początek Pradze Biskupiej, był jednym z pierwszych promotorów Pragi, za jego przykładem poszli współcześni mu magnaci i szlachta wykupując ziemię i inwestując w nią – dziś powiedzielibyśmy, że biskup nakręcił koniunkturę i zapoczątkował modę na Pragę. I choć nie on, lecz jeden z jego następców na biskupstwie kamienieckim, wymieniony w przywileju lokacyjnym, Michał Działyński, wystąpił do króla Władysława IV o nadanie Pradze jurysdykcji, było to kontynuacją działań Białobrzeskiego.

Adam Kazanowski, Marszałek Nadworny Koronny

„Szczególną inicjatywą na tym polu (wykupywania ziemi -przyp. red.) odznaczył się marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski (…) Z inicjatywy Kazanowskiego powstały na Pradze Magnackiej różne obiekty o charakterze gospodarczym – spichlerze, słodownia, browar, cegielnie, żupa solna.”

A.Sołtan. Praga w ciągu wieków

Adam Kazanowski był jednym z tych magnatów, którzy poszli w ślady biskupa Białobrzeskiego. W krótkim czasie (lata 1637-1647) skupił w swoich rękach dużą część ziem praskich, tworząc tzw. Pragę Magnacką, którą wzorowo zagospodarował. To właśnie ten podział na dwie Pragi mające różnych właścicieli i inne prawodawstwo sprawił, że biskupi kamienieccy wystąpili do króla Władysława IV o przywilej lokacyjny nadający Pradze prawa miejskie. Ale dopiero Sejm Czteroletni, w 1791 roku, skonsolidował Pragę z Warszawą, znosząc wszelkie jurydyki. Praga miała wtedy 540 zabudowanych posesji oraz 7500 mieszkańców.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close