poniedziałek, 15 lipca, 2024

367 lat temu Praga stała się miastem

Udostępnij

Tylko u nas możecie zobaczyć nieznane zdjęcia króla Władysława IV Wazy, chwilę przed tym, jak nasz dobroczyńca nadał Pradze prawa miejskie w 1648 roku! Dziś mija 367. rocznica tego wydarzenia. Praga była osobnym miastem przez prawie półtora wieku. W 1791 roku została włączona do Warszawy.

Dokument uprawniał do organizowania czterech dorocznych jarmarków i trzech cotygodniowych targów. Dziś można oglądać go w Archiwum Akt Głównych w Warszawie.

Marcin Białobrzeski, Biskup Kamieniecki

„Tym, który najwcześniej docenił korzystne usytuowanie Pragi był biskup kamieniecki Marcin Białobrzeski. Informując w 1583 roku Stolicę Apostolską o nabyciu części gruntów praskich uzasadniał zakup walorami rezydencjonalnymi tego miejsca w perspektywie spodziewanych, na prawym brzegu Wisły, kolejnych zjazdów szlacheckich.”

A.Sołtan. Praga w ciągu wieków

Biskup Marcin Białobrzeski, dał początek Pradze Biskupiej, był jednym z pierwszych promotorów Pragi, za jego przykładem poszli współcześni mu magnaci i szlachta wykupując ziemię i inwestując w nią – dziś powiedzielibyśmy, że biskup nakręcił koniunkturę i zapoczątkował modę na Pragę. I choć nie on, lecz jeden z jego następców na biskupstwie kamienieckim, wymieniony w przywileju lokacyjnym, Michał Działyński, wystąpił do króla Władysława IV o nadanie Pradze jurysdykcji, było to kontynuacją działań Białobrzeskiego.

Adam Kazanowski, Marszałek Nadworny Koronny

„Szczególną inicjatywą na tym polu (wykupywania ziemi -przyp. red.) odznaczył się marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski (…) Z inicjatywy Kazanowskiego powstały na Pradze Magnackiej różne obiekty o charakterze gospodarczym – spichlerze, słodownia, browar, cegielnie, żupa solna.”

A.Sołtan. Praga w ciągu wieków

Adam Kazanowski był jednym z tych magnatów, którzy poszli w ślady biskupa Białobrzeskiego. W krótkim czasie (lata 1637-1647) skupił w swoich rękach dużą część ziem praskich, tworząc tzw. Pragę Magnacką, którą wzorowo zagospodarował. To właśnie ten podział na dwie Pragi mające różnych właścicieli i inne prawodawstwo sprawił, że biskupi kamienieccy wystąpili do króla Władysława IV o przywilej lokacyjny nadający Pradze prawa miejskie. Ale dopiero Sejm Czteroletni, w 1791 roku, skonsolidował Pragę z Warszawą, znosząc wszelkie jurydyki. Praga miała wtedy 540 zabudowanych posesji oraz 7500 mieszkańców.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne