Fundacja Praga Pomaga

Piszemy o Pradze i czujemy się za nią odpowiedzialni, dlatego prowadzimy i wspieramy projekty o charakterze lokalnym i społecznym. Jednym z najważniejszych jest Fundacja Praga Pomaga.

Nazwa fundacji, to nie tylko gra słów, ale przekaz, który określa nasze działania. Działamy lokalnie na terenie warszawskiej dzielnicy Praga-Północ. Pracujemy na niewielkim obszarze o ogromnych potrzebach; społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Naszym celem, obok działań w obszarze pomocy społecznej, jest krzewienie lokalnego patriotyzmu w oparciu o historię. Kierujemy się troską o poprawny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w którym, naszym zdaniem, znajomość historii swojego miejsca i poczucie własnej tożsamości gra ważną rolę. Fundacja wspiera również inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

Fundacja została powołana w 2013 roku.

Fundacja Praga Pomaga
KRS 0000456329,
NIP 113 312 4954,
REGON 527788098.
mBank 93 1140 2004 0000 3302 8459 5281.

Nasz cel

Rozdział II. § 4. statutu Fundacji Praga Pomaga

Celem Fundacji jest działalność w obszarze pomocy społecznej, mającej formę wsparcia osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja wspiera również inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

Kierunkiem działań Fundacji jest propagowanie lokalnego patriotyzmu, historii i aktywności sportowej poprzez organizację wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, samorządowym i sportowym.

Zarząd i Rada Fundacji

Fundator i Prezes Fundacji Kamil Ciepieńko
Wiceprezes Fundacji Karolina Ciesielska

Przewodnicząca Rady Fundacji Anna Gręda
Radni Rady Fundacji Jakub Jankowski i Karol Kierzkowski

Działania Fundacji Praga Pomaga

 • Muzeum Osiedla Praga II znajdowało się przy pl. gen. Józefa Hallera 6. Było czynne od 14 marca do 4 kwietnia 2024 r. w czwartki (w godz. 14-19), soboty (w godz. 11-14) i niedziele (w godz. 11-13). Wstęp do Muzeum był bezpłatny.Na wystawie zostało przedstawionych ponad 80 fotografii i grafik, w tym zdjęcia mieszkańców, a także historyczne plany i dokumenty z początków budowy osiedla. W Muzeum pokazaliśmy też blisko 60 eksponatów, m.in. przedmioty codziennego użytku z lat 60. i 70. XX w. Odbiorcami naszego działania byli głównie mieszkańcy osiedla Praga II, ale też mieszkańcy całej dzielnicy Praga-Północ oraz m.st. Warszawy.Działanie Fundacji spotkało się z dużym zainteresowaniem społecznym i sympatią odwiedzających. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi zdjęciami i pamiątkami, które bezpłatnie przekazywali na rzecz Muzeum i działającego w jego ramach Archiwum Społecznego Osiedla Praga II. Ważnym celem Muzeum było pobudzenie aktywności społecznej poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności w poszukiwania i gromadzenie pamiątek historycznych oraz relacji ustnych.Partnerami naszego działania byli Odział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

 • Produkcja filmu „Henryk Kokosza. Ostatni z plutonu 1662, warszawski Powstaniec z Pragi”. Projekt polegał na przygotowaniu scenariusza i reżyserii filmu, który przedstawia historię Powstania Warszawskiego na Pradze przez pryzmat wspomnień Henryka Kokoszy. W 2022 r. film miał premierę na wielkim ekranie w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. Projekt był realizowany wspólnie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego.

 • Praska Paczka – zadanie o charakterze społecznym i edukacyjnym (2019-2023) mające na celu zaangażowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do pomagania innym. Zadanie wspiera osoby i rodziny potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt jest prowadzony przed świętami Bożego Narodzenia.
 • Praga Walczy – to projekt, którego celem jest przypomnienie praskich epizodów, w różnych formach, z czasów Powstania Warszawskiego w 1944 r. Zadanie było realizowane w 2022 r.

PRZECZYTAJ

 • Lokalna paczka z prezentami
  Jak pomóc? To pytanie zadaje sobie wiele osób, niektórzy częściej, inni rzadziej, ale większość przynajmniej raz na jakiś czas. Co ciekawe, najwięcej podobnych pytań zadajemy sobie tuż przed grudniową Gwiazdką. Świąteczna magia pomagania innym wpisała się już na stałe w naszą tradycję i system wartości.
 • Odpowiedzialni lokalnie
  Warto pamiętać, że w cieniu dużych fundacji i organizacji charytatywnych skupiających w swoich szeregach setki, a nawet tysiące wolontariuszy, działają też małe, lokalne organizacje, których praca jest równie ważna. Jednoosobowy zarząd, rada stworzona z najbliższych i, co najważniejsze, chęć czynienia czegoś dobrego – tyle wystarczy.
 • Praska Paczka dla mieszkańców
  Praska Paczka to jeden z najważniejszych projektów Fundacji. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt jest skierowany do najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Jest prowadzony od 2007 roku, zawsze przed świętami Bożego Narodzenia.