Fundacja

Piszemy o Pradze i czujemy się za nią odpowiedzialni, dlatego prowadzimy i wspieramy projekty o charakterze lokalnym i społecznym. Fundacja Praga Pomaga, to nie tylko gra słów, ale przekaz, który określa nasze działania.

Działamy od 2007 r. czyli od pierwszego wydania Przeglądu Praskiego, choć oficjalnie Fundację Praga Pomaga powołaliśmy w 2013 r. Fundacja jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000456329. Prowadzimy działania lokalne na terenie dzielnicy Praga-Północ. Choć jest to niewielki obszar, to jego potrzeby są ogromne.

Naszym celem, obok działań w obszarze pomocy społecznej, jest krzewienie lokalnego patriotyzmu w oparciu o historię. Kierujemy się troską o poprawny rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasz cel

Rozdział II. § 4. statutu Fundacji Praga Pomaga

Celem Fundacji jest działalność w obszarze pomocy społecznej, mającej formę wsparcia osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja wspiera również inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

Kierunkiem działań Fundacji jest propagowanie lokalnego patriotyzmu, historii i aktywności sportowej poprzez organizację wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, samorządowym i sportowym.

Zarząd i Rada Fundacji

Fundator i Prezes Fundacji Kamil Ciepieńko
Wiceprezes Fundacji Karolina Ciesielska

Przewodnicząca Rady Fundacji Anna Gręda
Radni Rady Fundacji Jakub Jankowski i Karol Kierzkowski

Przeczytaj:

  • Lokalna paczka z prezentami
    Jak pomóc? To pytanie zadaje sobie wiele osób, niektórzy częściej, inni rzadziej, ale większość przynajmniej raz na jakiś czas. Co ciekawe, najwięcej podobnych pytań zadajemy sobie tuż przed grudniową Gwiazdką. Świąteczna magia pomagania innym wpisała się już na stałe w naszą tradycję i system wartości.
  • Odpowiedzialni lokalnie
    Warto pamiętać, że w cieniu dużych fundacji i organizacji charytatywnych skupiających w swoich szeregach setki, a nawet tysiące wolontariuszy, działają też małe, lokalne organizacje, których praca jest równie ważna. Jednoosobowy zarząd, rada stworzona z najbliższych i, co najważniejsze, chęć czynienia czegoś dobrego – tyle wystarczy.
  • Praska Paczka dla mieszkańców
    Praska Paczka to jeden z najważniejszych projektów Fundacji. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt jest skierowany do najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Jest prowadzony od 2007 roku, zawsze przed świętami Bożego Narodzenia.