Fundacja

Piszemy o Pradze i czujemy się za nią odpowiedzialni, dlatego prowadzimy i wspieramy projekty o charakterze lokalnym i społecznym. Fundacja Praga Pomaga, to nie tylko gra słów, ale przekaz, który określa nasze działania.

Działamy od 2007 r. czyli od pierwszego wydania Przeglądu Praskiego, choć oficjalnie Fundację Praga Pomaga powołaliśmy w 2013 r. Fundacja jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000456329. Prowadzimy działania lokalne na terenie dzielnicy Praga-Północ. Choć jest to niewielki obszar, to jego potrzeby są ogromne.

Naszym celem, obok działań w obszarze pomocy społecznej, jest krzewienie lokalnego patriotyzmu w oparciu o historię. Kierujemy się troską o poprawny rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasz cel

Rozdział II. § 4. statutu Fundacji Praga Pomaga

Celem Fundacji jest działalność w obszarze pomocy społecznej, mającej formę wsparcia osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja wspiera również inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

Kierunkiem działań Fundacji jest propagowanie lokalnego patriotyzmu, historii i aktywności sportowej poprzez organizację wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, samorządowym i sportowym.

Zarząd i Rada Fundacji

Fundator i Prezes Fundacji Kamil Ciepieńko
Wiceprezes Fundacji Karolina Ciesielska

Przewodnicząca Rady Fundacji Anna Gręda
Radni Rady Fundacji Jakub Jankowski i Karol Kierzkowski