Zabytki i historia Pragi

Warszawska Praga jest jedną z najstarszych dzielnic Warszawy. Pierwsze wzmianki o Pradze pochodzą z XV wieku. W 1648 r. Praga otrzymała prawa miejskie, zaś w 1791 r. miasto zostało przyłączone do Warszawy. W dzielnicy znajduje się wiele zabytków, w tym ponad stuletnie kamienice, a także całe kwartały ulic, które znajdują się w rejestrze zabytków.

Poniżej znajdują się opisy i zdjęcia najważniejszych zabytki warszawskiej Pragi. Zebraliśmy też najciekawsze artykuły, które dotyczą historii dzielnicy.

  • Historia warszawskiej Pragi
    Pierwsze wzmianki o Pradze pochodzą z 1432 roku, ale historia osadnictwa na prawym brzegu warszawskiej Wisły sięga początków dziejów ludzkości. To na Pradze odkryto najstarsze ludzkie ślady. Praga stała się miastem w 1648 r., ale dopiero u schyłku XVIII wieku została włączona do Warszawy.
  • Zapomniane nekropolie Pragi
    Spacerując ulicami Pragi, warto wiedzieć, że w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Nussbauma, Darwina i Szanajcy, na osiedlu Praga II, był zlokalizowany cmentarz choleryczny. To nie jedyna zapomniana nekropolia.

 

Osada praska w XVI wieku.

Zabytki warszawskiej Pragi-Północ

Dworce

Nieistniejące zabytki Pragi