Piąta sesja rady dzielnicy

1

Jutro odbędzie się posiedzenie rady dzielnicy. W porządku obrad znalazł się m.in. punkt dotyczący zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na początku radni przegłosują przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, czyli zapisów przebiegu posiedzeń. W kolejnych punktach będą rozpatrywać i opiniować zmiany w budżecie dzielnicy, a następnie podejmą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmian w statucie dzielnicy. Konsultacje odbędą się w dniach 6-26 marca br.

Na Pradze, według intencji radnych, powinny też powstać nowe „jednostki pomocnicze niższego rzędu”, czyli rady osiedli i kolonii. Obecnie w dzielnicy działają dwie takie jednostki; Rada Kolonii „Śliwice” oraz Rada Kolonii „Ząbkowska”. Według władz Pragi-Północ jednostki te są ważnym elementem lokalnej demokracji, a w ich zakresie może być opiniowanie i podejmowanie inicjatyw w codziennych sprawach takich jak bezpieczeństwo, architektura, a nawet kształtowanie więzi sąsiedzkich.

Radni pochylą się też nad projektem uchwały Rady Miasta dotyczącej zwiększenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jak czytamy w projekcie uchwały sprawa dotyczy zezwoleń dla restauracji lub barów.

W porządku obrad są też interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski, podczas których każdy z mieszkańców może zabrać głos.

Posiedzenie rady odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15 o godz. 16.30

Przekaż dalej

1 komentarz

  1. Praski_alkohohlik on

    Wincyj monopolowych i to 24h, bo normalnie 50 metrów przejść nie mogie, jak se lufy nie walne, a tu monopole średnio co 100 metrów.

Dodaj komentarz