piątek, 31 marca, 2023

Bezpartyjni samorządowcy przy wsparciu dawnych wiceburmistrzów Pragi

W Warszawie odbyła się Konwencja Ruchu Samorządowego Bezpartyjnych, który skupia niezależnych samorządowców z całej Polski. Nie zabrakło też prażan, m.in. dawnych wiceburmistrzów Pragi-Północ, którzy wygłosili przemówienia.

– Bezpartyjni mają przygotowane struktury już w 12 województwach i wystartują do sejmików województw, rad powiatów i gmin pod jednym szyldem – zapowiedział Patryk Hałaczkiewicz, koordynator ruchu.

Pierwszy raz w historii wyborów samorządowych niezależni samorządowcy będą startować z listy ogólnopolskiej. To ważne, bo dzięki temu organizacja weźmie udział w losowaniu numerów list tak, jak czołowe partie polityczne. – Może, więc się zdarzyć, że wylosują numer 1, a jak pokazał przykład PSL i sukces tej partii w wyborach w 2014 r., numeracja ma duże znaczenie – mówi Witold Kołodziej, ekspert medialny.

Konwencja zgromadziła wielu prezydentów, wójtów burmistrzów i radnych. Do Warszawy przyjechali m.in.: prezydent Szczecina – Piotr Krzystek, prezydent Lubina – Robert Raczyński, prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki, prezydent Bolesławca – Piotr Roman, a także były prezydent Poznania – Lech Grobelny. Wszyscy podkreślali, że prawdziwy samorząd to nie partie polityczne, samorząd to mieszkańcy i społecznicy. Stąd główny postulat by na wszystkich szczeblach zmienić system wyborczy i wprowadzić wybory bezpośrednie.

Na sali większość zgromadzonych czekała jednak na przemówienie byłego prezydenta Warszawy – Wojciecha Kozaka, który zaprezentował „Program dla Warszawy“. Główne wątki dotyczyły wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią rozładowanie korków w Warszawie oraz koniecznych do podjęcia działań, które poprawią jakość powietrza w mieście. Kozak zwrócił również uwagę na konieczność szerokiego wdrożenia partnerstwa publiczno – prywatnego dla potrzeb realizacji inwestycji kubaturowych i społecznych. Były prezydent postuluje tworzenie nowych przestrzeni publicznych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. Po konwencji oceniano, że program w swych kierunkach jest słuszny i trzeba teraz zaproponować konkretne rozwiązania.

Interesującym jest czy Wojciech Kozak zostanie kandydatem Bezpartyjnych na prezydenta Warszawy. Na odpowiedź przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. – PKW nie ogłosiła jeszcze kampanii, więc jest czas na podejmowanie w tej sprawie decyzji – wskazuje Grzegorz Wysocki, zastępca burmistrza Ochoty.

Na Konwencji dobrze zaprezentowała się radna miasta Wrocław, Katarzyna Obara-Kowalska, która w mocny sposób zakomunikowała, że należy już podziękować partiom i zaproponowała wprowadzenie limitu liczby radnych (49 proc.), którzy mogą dostać się do rady z list partyjnych. Pozostałe miejsca miałyby przypadać lokalnym komitetom tworzonym przez mieszkańców. – To pierwszy krok przeciwdziałania niebezpiecznemu trendowi zawłaszczania samorządów przez system partyjnych powiązań, naruszających w sposób istotny podstawowe prawa obywatelskie. Wierzymy, że tylko czyny, a nie słowa są w stanie dokonać faktycznej zmiany w samorządowym systemie wyborczym – mówiła radna.

Bieżące wydarzenia polityczne komentował też Dariusz Kacprzaka, niedawny wiceburmistrz Pragi-Północ z klubu Kocham Pragę, obecnie członek zarządu Białołęki. Zadeklarował, że jeśli rząd nie chce rozwiązać problemów osób niepełnosprawnych, to bezpartyjni samorządowcy muszą stworzyć programy skutecznego wsparcia dla tej grupy społecznej i poprawić ich jakości życia. Bezpartyjni mają też zadbać w swoich samorządach o poprawę jakości kształcenia. – Tylko dobre wykształcenie pozwala zachować wolność finansową i psychologiczną, w tym dawać odpór indoktrynacji politycznej, podejmować trafne decyzje i nie być uzależnionym od jakiejkolwiek władzy – mówił Kacprzak.

Kacprzak podkreślił też, że obniżanie zarobków w administracji to nie jest zamach na portfele „elit”, a zamach na samych mieszkańców, którzy każdego dnia muszą polegać na kompetencji urzędników. – Jakość obsługi mieszkańców zależy od poziomu kadry urzędniczej, zaś urzędników należy dobrze wynagradzać, bo silna administracja to silne państwo – dodał.

W konwencji wzięli też udział m.in. Dariusz Wolke, niedawny wiceburmistrz Pragi-Północ, a obecnie Śródmieścia, a także radni i członkowie klubu Kocham Pragę, m.in. przewodniczący Jacek Wachowicz.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close