sobota, 10 czerwca, 2023

Co stanie się z mieszkaniem komunalnym po śmierci głównego najemcy?

Z tego artykułu dowiesz się, kto może zostać najemcą lokalu komunalnego po śmierci głównego najemcy i na jakich warunkach kontynuować po zmarłym umowę.

Czy mieszkanie komunalne w przypadku śmierci głównego najemcy przepada i wraca do zasobów mieszkaniowych dzielnicy? Tak, ale nie za każdym razem. Prawo dopuszcza możliwość przepisania umowy na inną osobę. Trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Tłumaczymy kto i w jakich przypadkach może kontynuować umowę najmu.

Kto może podpisać nową umowę najmu?

  • osoba, z którą najemca pozostawał w związku małżeńskim, a która nie była współnajemcą lokalu,
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (konkubinat)
  • dzieci najemcy,
  • inne osoby, wobec których zmarły był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Jest jednak warunek. Wymienione osoby mogą wstąpić w tzw. stosunek najmu, tylko wtedy jeśli stale zamieszkiwały w lokalu z najemcą aż do chwili jego śmierci. Warto pamiętać, że urzędnicy skrupulatnie to sprawdzą.

Co oznacza, że osoba pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą?

Osoba, która pozostaje we wspólnym pożyciu to konkubent lub konkubina. To nieformalny związek dwóch osób bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwo. Pamiętajmy, że krótkotrwałe związki nie są uznawane przez urzędników.

Z kim urząd nie podpisze umowy najmu lokalu po śmierci głównego najemcy?

  • z wnuczkiem najemcy,
  • bratem najemcy,
  • stryjem najemcy
  • teściową lub teściem najemcy
  • z innymi krewnymi zmarłego najemcy.

By potwierdzić wstąpienie w najem, czyli swoje prawo do kontynuowania umowy najmu, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie dzielnicy. Decyzję podejmuje następnie zarząd dzielnicy. Urzędnicy wyślą do nas pismo, w którym poinformują nas o decyzji zarządu dzielnicy.

Co zrobić, jeśli zarząd dzielnicy się nie zgodzi?

W przypadku negatywnej decyzji zarządu dzielnicy można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie istnienia najmu.

Podstawą prawną regulacji stosunku najmu na ww. zasadach jest art. 691 kodeksu cywilnego.

Dariusz Kacprzak
zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Północ, wcześniej zastępca burmistrza dzielnicy Białołęka, dyrektor Biura Rady m.st. Warszawy, wykładowca akademicki, członek zarządu spółek prawa handlowego. Ukończył studia z zakresu resocjalizacji (IPSiR, Uniwersytet Warszawski), MBA (PWSBiA), zarządzania w administracji (Akademia Leona Koźmińskiego), studia doktoranckie z zarządzania (Akademia Leona Koźmińskiego), prawo (Uniwersytet SWPS), EMBA (Collegium Humanum).

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close