poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Co znajdzie się w Centrum Re-Start na Pradze-Północ? Powstaną 4 nowe placówki

Udostępnij

Zgodnie z nowymi założeniami w Praskim Centrum Re-Start w Szpitalu Praskim nie będzie prowadzone leczenie substytucyjne, ani świetlica dla osób uzależnionych od narkotyków. Nie będą też wykonywane testy w kierunku HIV. W zabytkowym obiekcie będą świadczone za to inne społeczne usługi.

Inwestycja wchodzi w nowy etap – planowanie konkretnych funkcji, do których przygotowywany jest obiekt. Do tej pory doprecyzowano założenia i projekt wykończenia Dziennego Domu Pomocy z rehabilitacją dla seniorów i Specjalistycznego Schroniska.

Po kilku miesiącach rozmów z mieszkańcami, analizie sytuacji społecznej i zdrowotnej w Warszawie i na Pradze-Północ oraz konsultacjach z ekspertami, miasto zdecydowało o aktualizacji pierwotnych założeń co funkcjonowania nowego ośrodka.

– Coraz młodsze osoby sięgają po środki odurzające, lekarze alarmują o skutkach uzależnień behawioralnych. Centrum będzie oferować wsparcie dla rodziców, których dzieci eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, w z tym alkoholem, a także pomoc dzieciom doświadczającym zaniedbań z powodu uzależnienia rodziców – powiedziała o powstającym centrum Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Projekt wnętrz Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Fot. Mat. prasowe UM

W ostatnich miesiącach podmioty lecznicze działające na Pradze-Północ zwiększyły kontrakty dotyczące leczenia substytucyjnego, w związku z tym powiększyła się liczba pacjentów objętych tą usługą. Nie wiadomo, jak będą wyglądały dalsze plany kontraktowania, jednak dziś przekroczone są liczby rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Przepisy prawne zmieniły również zadania gmin w obszarze uzależnień. Nowym zadaniem miasta od 2022 r. jest informowanie, edukowanie i szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych. Największym wyzwaniem stojącym przed polityką społeczną w tym obszarze jest zahamowanie wzrostu liczby dzieci i młodzieży, które sięgają po różne substancje psychoaktywne, w tym alkohol lub popadają w nałóg.

Projekt wnętrz Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Fot. Mat. prasowe UM

Jedna trzecia uczniów w wieku 15-16 lat ma za sobą incydent upicia się. W przypadku uczniów starszych dotyczy to prawie 60 proc. Dla młodych dorosłych alkohol jest częścią ich życia. Zwykle są jednak przekonani, że problem uzależnienia ich nie dotyczy. Te zjawiska są coraz powszechniejsze w Warszawie. Także kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży, zagrożenia samookaleczeniami i coraz częstsze próby samobójcze to wyzwania, z którymi rodzice i rodziny mogą sobie same nie poradzić. Stąd decyzja miasta o priorytetowym potraktowaniu tych problemów.

W Praskim Centrum Re-Start powstaną:

  • Centrum Terapii Dzieci i Rodzin, które będzie świadczyć usługi w zakresach poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej, grup wsparcia oraz różnego typu zajęć wyrównujących deficyty i treningi umiejętności przydatnych w życiu. Pomoc tam znajdą też rodzice, których dzieci eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, w z tym alkoholem, dzieci doświadczające zaniedbań z powodu uzależnienia rodziców oraz młodzi dorośli, borykający się ze skutkami wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnień.
  • Centrum Terapii oraz Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin, która prowadzona będzie w ramach Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i będzie oferować usługi psychologiczne, prawne i psychiatryczne w formie interwencji kryzysowej, krótkoterminowego wsparcia psychologicznego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, profilaktycznego i psychoedukacyjnego. Pomoc skierowana będzie do dzieci i młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej (depresja, stany suicydalne, kryzysy adaptacyjne i rozwojowe, przemoc rówieśnicza) i dotkniętej przemocą w rodzinie oraz do osób dorosłych wymagających wsparcia.
  • Specjalistyczne Centrum Pomocy Osobom w kryzysie bezdomności zapewnia całodobowy pobyt osobom wymagających usług opiekuńczych lub rekonwalescencji po hospitalizacji.
  • Dzienny Dom Pomocy dla seniorów z rehabilitacją, gdzie seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizyko – i hydroterapii. Powstanie też pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Prowadzone będą różnego typu zajęcia np. z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. Będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej i jadalni. Dzienny Dom Pomocy będzie funkcjonował na parterze przez co najmniej 8 godzin dziennie. Przy współpracy z projektantami doświadczonymi w aranżowaniu przestrzeni dla seniorów przygotowano już projekt ergonomicznego, przyjaznego dla seniorów wnętrza.

Zgodnie z nowymi założeniami w Praskim Centrum Re-Start nie będzie prowadzone leczenie substytucyjne, ani świetlica dla osób uzależnionych od narkotyków. Nie będą też wykonywane testy w kierunku HIV.

Projekt wnętrz Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Fot. Mat. prasowe UM

W planowaniu nowych funkcji wzięto pod uwagę interpelacje Radnych Rady m.st. Warszawy, a także informacje zebrane od mieszkańców w ramach Mapy Marzeń Koniecznych Prażan, z których wynika, że wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, ocenione zostało przez 66 proc. uczestników projektu jako najważniejsze.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Kamil Ciepieńko
Kamil Ciepieńkohttps://kamilciepienko.pl/
Redaktor i twórca Przeglądu Praskiego. Publicysta i samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ od 2010 r. Z Pragą jest związany od pierwszych dni życia. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga.

Wiadomości

Wiadomości lokalne