czwartek, 30 marca, 2023

Coraz mniej przedsiębiorstw na Pradze-Północ

Na Pradze-Północ zanotowano jeden z największych spadków liczby przedsiębiorstw. W 2018 r. w dzielnicy było zarejestrowanych 11 206 firm. To o 2,8 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, najwięcej przedsiębiorstw na Pradze-Północ zajmuje się handlem i naprawą pojazdów (2456), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (1654), budownictwem (1007) oraz transportem i gospodarką magazynową (804). Najmniej (380), zajmuje się opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Łącznie jest tu zarejestrowanych 11 206 przedsiębiorstw, co daje nam 15. miejsce wśród wszystkich 18 dzielnic Warszawy.

Spadek w całej Warszawie

W stolicy na koniec grudnia 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 433 823 przedsiębiorstwa, czyli o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej. W liczbie tej dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,8 proc.). Najwięcej podmiotów (19,6 proc.) zajmowało się handlem i naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 7,1 proc.). W ciągu całego 2018 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 105 zlikwidowanych jednostek.

Praga na trzecim miejscu, od końca

Najwięcej przedsiębiorstw w zeszłym roku przybyło w Wilanowie (o 9 proc.), na Białołęce (o 5,3 proc.) i w Wesołej (o 2,3 proc.). Największy spadek odnotowano w Śródmieściu (o 4,1 proc.), na Pradze-Północ (o 2,8 proc.), Pradze-Południe (o 1,2 proc.) i na Mokotowie (o 1 proc.).

Najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych było w Śródmieściu (69 336 czyli 16 proc.), na Mokotowie (58 400 – 13,5 proc.), na Woli (41 003 – 9,5 proc.) oraz na Pradze-Południe (37 083 – 2,6 proc.). Z kolei najmniej przedsiębiorstw ma siedziby w Rembertowie (4 133 – 1 proc.), w Wesołej (5 157 – 1,2 proc.), w Ursusie (9 600 – 2,2 proc.) i na Pradze-Północ (11 206 – 2,6 proc.).

Na Pradze-Północ działa jedno przedsiębiorstwo państwowe, 25 spółdzielni i 7011 firm zarejestrowanych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałe podmioty to spółki handlowe, akcyjne, cywilne i z o.o.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close