piątek, 14 czerwca, 2024

Czym jest księga wieczysta i jak się z nią zapoznać?

Artykuł partnera

Udostępnij

Księgi wieczyste to publiczne rejestry, które stanowią źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości (w tym m.in. jej właścicielu i ustanowionych na niej ewentualnych obciążeniach). Prowadzeniem dokumentów zajmują się sądy rejonowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Aby zapoznać się z treścią interesującego Cię rejestru nie musisz się jednak osobiście udawać do sądu, możesz go przejrzeć online. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Jak zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

Każda księga wieczysta posiada indywidualnie nadany numer (w skrócie określany jako numer KW), który jednoznacznie identyfikuje ją w publicznym systemie elektronicznych ksiąg wieczystych. Numer ten zbudowany jest według schematu XXXX/XXXXXXXX/X, gdzie poszczególne części oznaczają kolejno:

  • pierwsze cztery znaki (dwie litery, cyfra i litera) to kod Wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę (np. WA2M oznacza kod VII wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa),
  • osiem cyfr to właściwy numer księgi nadawany w momencie jej zakładania zgodnie z repertorium danego sądu,
  • ostatnia cyfra to nadawana automatycznie cyfra kontrolna, która służy do weryfikacji poprawności numeru.

Znając numer księgi wieczystej interesującej Cię nieruchomości możesz uzyskać do niej bezpłatnie wgląd za pośrednictwem publicznej przeglądarki prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (system EKW). Jeśli nie znasz numeru księgi wieczystej, możesz go szybko uzyskać na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie Ksiegi-wieczyste.org.

Czego można się dowiedzieć z księgi wieczystej?

Niezależnie od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości księga wieczysta jest prowadzona, struktura dokumentu jest taka sama, co znacznie ułatwia jego analizę. Stanowią ją cztery działy:

  1. Dział I księgi wieczystej (składający się z dwóch części I-O „Oznaczenie nieruchomości” i I-Sp „Spis praw związanych z własnością”) zawiera dane geodezyjne i adresowe, umożliwiające określenie dokładnej lokalizacji nieruchomości (np. numer i identyfikator działki, numer obrębu ewidencyjnego). W przypadku księgi wieczystej mieszkania dział ten zawiera informacje dotyczące metrażu lokalu, liczby i rodzaju pomieszczeń, a także kondygnacji, na której się znajduje.
  2. Dział II księgi wieczystej (o nazwie „Własność”) informuje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości. Może ich być oczywiście więcej, wtedy rejestr określa wielkość przysługujących im udziałów. Jeśli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, w księdze podane jest jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL.
  3. Dział III księgi wieczystej („Prawa, roszczenia i ograniczenia”) to miejsce, w którym mogą się znajdować wpisy oznaczające, że nieruchomość jest w jakiś sposób obciążona. W przypadku nieruchomości gruntowych może to być np. służebność drogi koniecznej, na podstawie której osoba uprawniona ma prawo przechodzenia przez daną działkę.
  4. Dział IV księgi wieczystej („Hipoteka”) może zawierać wpisy, z których wynika, że nieruchomość jest zadłużona (np. właściciel nieruchomości kupił ją na kredyt hipoteczny, wpis w księdze wieczystej informuje jaka jest wysokość hipoteki, w jakiej walucie została udzielona oraz kto jest wierzycielem – jaki bank).

Kiedy należy zapoznać się z księgą wieczystą?

Wgląd do treści księgi wieczystej pozwala zapoznać się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości. Wiedza ta będzie Ci szczególnie potrzebna, jeśli zamierzasz nabyć np. mieszkanie z rynku wtórnego lub działkę gruntu. Do rejestru zajrzyj również wtedy, gdy dziedziczysz nieruchomość lub bierzesz udział w postępowaniu spadkowym, którego jest ona przedmiotem.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne