wtorek, 23 lipca, 2024

Grabski przy Ratuszowej. Szkoła z przyszłością

Udostępnij

Rozmawiamy z dyrektorem Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego, Janem Grądzkim, o historii, teraźniejszości i przyszłości jednej z najlepszych szkół technicznych w Warszawie.

Jak długo zarządza pan szkołą przy ul. Ratuszowej w Warszawie?

Zarządza to mocno powiedziane. Szkoła to organizm, który składa się z kilku bardzo ważnych podmiotów. Oprócz dyrektora są Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i najważniejsza część, Samorząd Uczniowski. Są również firmy, instytucje, przedsiębiorstwa i dobrzy ludzie, którzy współpracują ze szkołą. Uważam, że zarządzanie szkołą to organizowanie dobrej współpracy tych podmiotów. Odpowiadając na pytanie, w Technikum nr 20 przy ul. Ratuszowej organizuję współpracę ósmy rok.

Na początek trochę historii. Szkoła organizowała Festiwale Chleba, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Czy będzie kontynuacja?

W 2014 r. odbył się pierwszy Festiwal Chlebów Świata. To największa w Polsce impreza współorganizowana przez uczniów w placówce szkolnej. Odbyły się cztery festiwale, które były odwiedzane corocznie przez kilka tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic, w tym ponad tysiąc uczniów przedszkoli i szkół. Goście mieli okazję zobaczyć i skosztować chlebów z różnych zakątków świata, poznać historię wypieku chleba, spotkać ciekawe osoby z różnych kręgów kulturowych.

W poszczególnych salach lekcyjnych przedstawiciele wielu krajów prezentowali swoje narodowe wyroby, ze szczególnym uwzględnieniem chleba. W akcję włączyło się wiele ambasad rezydujących w Warszawie. Najważniejsze w tym przedsięwzięciu było zaangażowanie naszej młodzieży, która brała udział w planowaniu, pozyskiwaniu sponsorów i obsługiwała organizacyjnie festiwal. Było to bardzo duże wyzwanie, z którego uczniowie Technikum nr 20 pod opieką wspaniałych pedagogów wywiązali się profesjonalnie.

Była to prawdziwa lekcja przedsiębiorczości, historii, geografii i praktycznego wykorzystania języków obcych.

Czy będą następne? Mam nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli nam na organizację festiwalu w następnych latach.

Czym dzisiaj może się pochwalić szkoła?

Miejsce w rankingu „Perspektyw” „Brązowa Szkoła 2020” jest uznaniem naszej dotychczasowej pracy i osiągnięć uczniów – to obiektywny wynik wzrostu zdawalności egzaminów zewnętrznych.

Śmiało mogę też powiedzieć, że na Pradze-Północ (a może w całej Warszawie) jesteśmy liderem w organizacji współpracy międzynarodowej.

Nasza placówka wzięła udział w trzech edycjach projektu unijnego „Staże w Europie szansą poznania specyfiki działania firmy europejskiej”. W ciągu trzech lat zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją Rodzice Szkole sześć wyjazdów do Grecji, w których udział wzięło 120 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa i obsługi turystycznej, oraz 13 nauczycieli. Celem wyjazdu na staż zawodowy było wprowadzenie nowych form kształcenia, poznanie nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowoczesnych metod edukacji. Młodzież miała możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Współpraca w wymiarze europejskim zaowocowała nawiązaniem kontaktów, podkreśliła znaczenie kulturowego wzbogacenia wynikającego z różnorodności i wymiany doświadczeń. Bardzo ważnym elementem był rozwój umiejętności zawodowych poprzez możliwość praktycznego doskonalenia języka obcego. Uczniowie pokonując bariery komunikacyjne, obserwując organizację przedsiębiorstw zagranicznych, znają konkretne rozwiązania i stają się konkurencyjni na rynku pracy. To świetna rekomendacja dla przyszłych pracodawców.

Udział w projektach unijnych jest też ważnym atutem szkoły w ofercie edukacyjnej.

Duże zainteresowanie uczniów zagranicznymi praktykami sprawiło, że złożyliśmy kolejny wniosek unijny, rozpatrzony pozytywnie. Obecnie w Grecji przebywa kolejna grupa uczniów na stażu w hotelu pięciogwiazdkowym, jeszcze w tym roku szkolnym 40 uczniów odbędzie staże we Włoszech.

Współpraca jest ważna na każdym polu, dlatego dzięki naszej inicjatywie beneficjentem tej wymiany stała się również szkoła – Technikum przy ul. Objazdowej. Wiele się dzieje w tej kwestii pomimo sytuacji epidemicznej. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w lipcu odbyła się wymiana międzynarodowa w Poroninie z udziałem młodzieży z Litwy i praskich szkół średnich w ramach programu „Erasmus+”:„Zjednoczeni w sporcie – wspólna przyszłość młodych w Europie”,wcześniej „Wymiana młodzieży w ramach badania perspektyw kariery”– obóz w Rumunii.

Opracowaliśmy innowacje pedagogiczną pn. „Innowacyjna organizacja turystyki i hotelarstwa w ZS nr 11 w Warszawie” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA, dzięki czemu w tym tygodniu szkoła zyskała 26 laptopów w ramach projektu.

Dużo zyskujemy dzięki kontaktom organizowanym w ramach projektów unijnych, ale też trzeba coś z siebie dać, tego uczymy młodzież w szkole.

Zainicjowałem współpracę z polskimi szkołami w rejonie solecznickim na Litwie. Wspólnie z czterema praskimi szkołami zawodowymi: Zespołem Szkół nr 40 z ul. Objazdowej, Zespołem Szkół nr 33 z ul. Targowej i Zespołem Szkół nr 14 z ul. Szanajcy organizujemy wyjazdy naszej młodzieży na Litwę oraz zapraszamy do Warszawy dzieci i młodzież polskiego pochodzenia. Wiąże się z tym wiele wzruszeń, często są to wnukowie Polaków, którym historia zamknęła drogę do ojczystej ziemi, ale kulturę i język polski przekazali swoim dzieciom i wnukom. Nasza młodzież uczy się patrzeć i podziwiać patriotyzm przekazywany z pokolenia na pokolenie pomimo trudności i odległości od ojczyzny. To wychowanie ku wartościom najważniejszym, takim jak umiłowanie ojczyzny i wierność tradycji.

Należy podkreślić, że dotychczas odbyły się wizyty dwóch grup z Litwy (każda po kilkadziesiąt osób) bez udziału środków finansowych z budżetu naszych szkół. To zasługa naszych sponsorów: przyjaciół i firm zaprzyjaźnionych z naszymi szkołami. Przygotowujemy się do przyjęcia kolejnej grupy.

Dużo się mówi dzisiaj o trudnej młodzieży. Jaką macie w technikum?

Zawsze powtarzam, że mamy cudowną młodzież, może czasami ma problemy z nauką czy zachowaniem. Ale czy młodzież, która uczestniczy w wielu akcjach wolontariatu, oddaje honorowo krew, pomaga dzieciom w szpitalach, opiekuje się pomnikami pamięci na terenie dzielnicy może być zła? Tym, którzy sprawiają czasami jakieś problemy, mam wrażenie, że nikt w odpowiednim momencie nie podał ręki. Nasza młodzież bierze udział w konkursach, olimpiadach zawodowych, często z bardzo dobrym wynikiem. Kadra pedagogiczna w Technikum nr 20 to według mnie najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Przykładamy dużo uwagi do pracy z uczniem potrzebującym pomocy, a także z uczniem zdolnym, rozwijamy horyzonty, co owocuje konkretnymi wynikami. Mamy po prostu wspaniałą młodzież.

Jakieś następne wydarzenie?

Od kilku lat w naszej szkole organizowana jest Wieczornica „Niepodległa, niepokorna…”. Jest to koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli szkoły. W koncercie coraz chętniej uczestniczą mieszkańcy dzielnicy Pragi-Północ. Jest to wieczór poświęcony wspomnieniom, a pieśni patriotyczne podkreślają uroczysty charakter tego wydarzenia. Honorowymi gośćmi są nieliczni już bohaterowie drugiej wojny światowej.

Widzę, że za szkołą im. Grabskiego trudno nadążyć. Jakie macie plany na przyszłość?

Pracuję nad zwiększeniem oferty edukacyjnej dla naszych uczniów, będziemy ubiegać się o kolejne programy unijne, chcemy otworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole policealnej – Technik Bezpieczeństwa Informacji (Inspektor Ochrony Danych).

Planujemy dodatkowe szkolenia dla kadry pedagogicznej, wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia, co przyczyni się do ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły.

Podkreślałem, że szkoła to wiele podmiotów, a sukcesy są wykładnią współpracy. Dziękuję uczniom, rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom szkoły a także zarządowi dzielnicy za zaangażowanie i możliwości, za tworzenie odpowiedniej aury, dzięki której możemy się rozwijać. Grabski to szkoła z przyszłością!

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne