sobota, 13 kwietnia, 2024

Miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze-Północ [ZDJĘCIA] Kim byli Wyklęci?

Przedstawiamy miejsca pamięci poświęcone tym, którzy po drugiej wojnie światowej nie godzili się na sowiecką wizję Polski i postanowili walczyć. Zapłacili za to ogromną cenę.

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

W 1945 r., kiedy zakończyła się II wojna światowa, świat odetchnął, ale Polakom nie było dane cieszyć się wolnością. Związek Radziecki uznał Polskę za zdobycz wojenną i w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie zaczął brutalnie egzekwować prawo najeźdźcy.

Nowa władza, na czele której stanęli przedstawiciele obcego państwa oraz ich poplecznicy, rozpoczęła swoje rządy od represji żołnierzy Armii Krajowej, pozostałych przy życiu powstańców warszawskich, członków podziemia niepodległościowego i patriotów uważanych za wrogów sowieckiej Rosji. Setki tysięcy Polaków, którzy nie godzili się na zniewolenie ojczyzny, zostało pomordowanych przez NKWD – jednostki będącej synonimem sowieckich zbrodni.

Wielu próbowało odnaleźć się w nowym świecie, w którym zapomniana Polska stała się częścią innego kraju, wielu jednak – nie chcąc pogodzić się ze zniewoleniem ojczyzny – chwyciło za broń. To Żołnierze Niezłomni, wyklęci przez historię.

Idee walki Niezłomnych, przedstawione przez pryzmat arcyciekawej historii powojennej Polski, powinny stanowić dziś przykład dla młodych ludzi. Patriotyzm, charakter, odwaga, wierność zasadom i przyrzeczeniom to wartości, którymi kierowali się bohaterowie tacy jak gen. Fieldorf „Nil”, rtm. Pilecki czy sanitariuszka „Inka”. Obowiązkiem nas wszystkich jest ocalić ich przed zapomnieniem.

To szczególnie ważne dla nas, mieszkańców Pragi. Kiedy na lewym brzegu Warszawy padały jeszcze ostatnie strzały powstania, w podziemiach wielu praskich kamienic działały sowieckie katownie.

Pamiętajmy!

Kamil Ciepieńko

ul. 11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny)

wykleci-rogatka-brodnowska-11-listopada-68,ul. Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce, następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego)

wykleci-strzelecka-8ul. Namysłowska (pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956)

wykleci-toledo-namyslowskaul. Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga, ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawawykleci-urzad-bezpieczenstwa-cyryla-metodegoul. Sierakowskiego 7 (siedziba NKWD w latach 1944-1946, a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 1946-1954

wykleci-urzad-bezpieczenstwa-sierakowskiegotablica pamiątkowa ul. Sierakowskiego 9 Gimnazjum nr 31 imienia rtm. Witolda Pileckiego

wykleci-rotmistrz-pilecki-sierakowskiego

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości