wtorek, 28 listopada, 2023

Mieszkańcy aplikują do 500+

Blisko 4 tys. wniosków wpłynęło do urzędu dzielnicy w ramach programu „Rodzina 500+”. Do praskich rodzin trafiło już ponad 15 mln zł.

Urzędnicy do końca września przyjęli 3998 wniosków. Najwięcej dokumentów wpłynęło w kwietniu: 2678. W maju, podobnie jak w czerwcu, wpłynęły już tylko 524, zaś przez ostatnie trzy miesiące mieszkańcy złożyli 234 wnioski.

Najwięcej, bo aż 70 proc., wniosków dotyczyło wsparcia na pierwsze dziecko . Każdy wniosek wymagał szczegółowej analizy, zarówno pod względem poprawności wypełnienia, jak i weryfikacji wykazanych dochodów. Okazało się, że ponad 90 proc. dokumentów zostało wypełnionych nieprawidłowo, a 80 proc. wymagało złożenia wyjaśnień dotyczących dochodów i dołączenia niezbędnych dokumentów.

Ze wszystkich przyjętych wniosków tylko 190 zostało odrzuconych. Pozostałe, po uzupełnieniu, stały się podstawą do wypłaty środków z programu.

W rządowym programie „Rodzina 500+” wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program ma także sprawić, że po prostu będzie nas więcej.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości