niedziela, 19 maja, 2024

Na Pradze 4 tysiące osób nie płaci czynszu

Udostępnij

Na Pradze-Północ 35 proc. lokali komunalnych jest zadłużonych. Rekordzista zalega ze spłatą czynszu na ponad 100 tys. zł. Rada Warszawy będzie głosować nad przyjęciem uchwały, która ma ułatwić dłużnikom spłatę zaległości.

Radni Warszawy będą w czwartek 26 lutego głosować nad przyjęciem uchwały o nowym programie pomagającym w spłacie długów lokatorom mieszkań komunalnych. Projekt zakłada, że przy spłacie części zadłużenia pozostała jego część zostanie umorzona po spełnieniu określonych warunków. Według danych Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) na Pradze-Północ zadłużonych jest około 4 tys. mieszkań, co stanowi 35 proc. zasobu lokalowego dzielnicy.

Dotychczasowe możliwości spłaty długów były skierowane do osób, które od niedawna mają problemy z regularnymi opłatami. Nowe rozwiązania mają pomóc tym mieszkańcom, których zadłużenie obejmuje dłuższy okres. – Jest to wsparcie dla osób, które mogą być zagrożone utratą mieszkania i wykluczeniem społecznym – mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jest to pierwsza tego typu uchwała w Warszawie, a proponowane rozwiązania mają być zachętą finansową dla mieszkańców, którzy chcieliby przy wsparciu ze strony samorządu rozwiązać swój problem zadłużenia.
Nowy program pomocy na lata 2015–2019 dotyczy dłużników, którzy z różnych przyczyn nie płacą systematycznie za czynsz i media. Program przewiduje dwa warianty porozumienia pomiędzy lokatorami a samorządem warszawskim:

  • przy spłacie 30 proc. zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania porozumienia nastąpi umorzenie 70 proc. długu,
  • przy spłacie 50 proc. zadłużenia w miesięcznych ratach w ciągu kilku lat (nie później niż do 30 września 2019 r.) zostanie umorzone 50 proc. długu.

W przypadku obu wariantów mieszkaniec, oprócz spłaty części zadłużenia, będzie zobowiązany do terminowych opłat w ciągu najbliższych czterech lat, przy czym w każdym roku będzie mógł dwa razy spóźnić się z płatnościami o 21 dni.

Nowa forma częściowej spłaty i umorzenia długów może stać się istotną pomocą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Umożliwi to uzyskanie stabilizacji życiowej tych mieszkańców, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych). Rozwiązania tego typu zostały zastosowane w innych miastach (na przykład we Wrocław, w Wałbrzych czy Elblągu).

Od kilku lat w Warszawie zmniejsza się liczba osób mających zadłużenie – na koniec 2013 r. w stosunku do 2011 r. było o 9,2 tys. dłużników mniej.

Jesteśmy na Google News! Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne