czwartek, 29 lutego, 2024

Nowe ścieżki rowerowe, kładka i mur. Wybrzeże Pragi ma się zmienić

Drogowcy czekają na oferty przebudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie. Wzdłuż wiślanej arterii powstaną drogi rowerowe, kładka pieszo-rowerowa nad kanałem praskim i nowe przejścia dla pieszych.

Projekt przebudowy drogi przewiduje m.in. zachowanie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe), budowę obustronnych dróg rowerowych, a także utrzymanie skrzyżowania ul. Wybrzeże Helskie z ul. Kłopotowskiego oraz przejścia dla pieszych w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Zapewnione zostaną także dodatkowe przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: ul. Wybrzeże Szczecińskie z ul. Okrzei (strona północna) i ul. Wybrzeże Helskie z ul. Ratuszową (strona południowa).

Wzdłuż drogi, od strony Wisły, ma powstać mur oporowy, który będzie elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Z kolei sam mur zostanie zabezpieczony przez narzut kamienny.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 2,2 km. Drogowcy czekają na oferty do 2 sierpnia. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację inwestycji.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości