niedziela, 14 kwietnia, 2024

Nowy rok szkolny. Rośnie liczba uczniów na Pradze

Już jutro, 1 września, uczniowie wrócą do szkół. Zgodnie z wytycznymi rządowymi zajęcia lekcyjne będą odbywały się w reżimie sanitarnym. Sprawdziliśmy ilu uczniów rozpocznie naukę na Pradze-Północ.

Jak udało nam się ustalić w praskim urzędzie, w roku szkolnym 2021/2022 na Pradze-Północ naukę powinno rozpocząć 9642 dzieci. W praskich szkołach ponadpodstawowych będzie to 4473 uczniów, w podstawówkach – 3510, zaś w przedszkolach na Pradze – 1659.

Liczba uczniów na Pradze-Północ rośnie

Przypomnijmy, że w poprzednim roku szkolnym liczba dzieci, która rozpoczęła naukę 1 września 2020 r. była mniejsza i wynosiła 9201 tys. osób. Największy wzrost uczniów, w tym roku, dzielnica zanotowała w przypadku szkół średnich – 300 osób.

– Wzrost liczby uczniów dotyczy przede wszystkim szkół ponadpodstawowych. Jest to wynikiem pracy nauczycieli i dyrektorów, którzy starają się dbać o podwyższanie poziomu nauczania. Oprócz LO im. Władysława IV, które jest wiodącym liceum w Warszawie, coraz większą popularność w oczach abiturientów szkół podstawowych zyskuje LO im. Marszałka Piłsudskiego oraz LO im. Ruy Barbosy. Jeśli zaś chodzi o szkoły podstawowe i przedszkola to liczba uczniów najczęściej determinowana jest demografią. Chcę również podkreślić, że na wzrost popularności praskich placówek oświatowych ma wpływ coraz lepsze postrzeganie naszej dzielnicy oraz przychylność rady i zarządu dzielnicy w przeznaczaniu dużych środków na realizację remontów szkół i przedszkoli – mówi Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz dzielnicy Praga-Północ.

Zaostrzone zasady pracy placówek oświatowych

W ogólnych zaleceniach organizacji zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znalazły się informacje o dezynfekcji, dystansie, zasadach higieny, wietrzenia pomieszczeń, zachowaniu dystansu społecznego i stosowania maseczek ochronnych. Rządowe wytyczne dotyczą organizacji zajęć lekcyjnych, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, zasad żywienia w szkołach oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Kamil Ciepieńko
Kamil Ciepieńkohttps://kamilciepienko.pl/
Redaktor i twórca Przeglądu Praskiego. Publicysta i samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ od 2010 r. Z Pragą jest związany od pierwszych dni życia. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości