poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Pamięci żołnierzy z hufca Michałów

W bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 znajduje się tablica pamięci żołnierzy z hufca Michałów.

Napis na tablicy brzmi:

„ORLĘTOM
Żołnierzom AK z hufca Michałów poległym w Powstaniu Warszawskim dla których świątynia ta była oazą wolności w latach okupacji”

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości