czwartek, 29 lutego, 2024

Pierwsza sesja w nowej kadencji praskiego samorządu

W najbliższą środę rozpocznie się nowa kadencja rady dzielnicy. Na ten dzień Komisarz Wyborczy zaplanował zwołanie pierwszej sesji na Pradze-Północ.

Sesję otworzy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny obecny na sali. Będzie to Hanna Jarzębska (PiS), która poprowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego rady. Kolejnym punktem obrad będzie złożenie ślubowania przez radnych. Następnie zostanie podjęta próba wyboru przewodniczącego, czyli przeprowadzenie głosownia. Głosowanie poprzedzi wybór komisji skrutacyjnej, czyli grupy radnych, których zadaniem będzie policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się.

Jeśli nie będzie zmian w porządku obrad sesja zostanie zakończona. Kolejna zostanie zwołana w terminie ustalonym przez nowego przewodniczącego rady. Zapewne podczas drugiej sesji powołany zostanie zarząd dzielnicy – burmistrz i dwóch zastępców.

Pierwsza sesja odbędzie się 14 listopada o godz. 16.30 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Ks. Kłopotowskiego 15.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości