piątek, 14 czerwca, 2024

Plany rozwoju Warszawy i skargi mieszkańców. Dziś sesja rady dzielnicy

Udostępnij

Dziś odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. W porządku obrad znalazła się dyskusja nad studium zagospodarowania przestrzennego miasta, skargi mieszkańców i dyskusja nad nadaniem nowej nazwy dla skweru na Szmulowiźnie.

Jednym z najważniejszych punktów, którym dziś mają zająć się radni, jest wysłuchanie informacji prezydenta miasta na temat projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Warszawy. I choć w porządku obrad jest wystąpienie prezydenta, to mało prawdopodobne, aby na sesji rady pojawił się sam Rafał Trzaskowski. W takich przypadkach prezydent deleguje swojego przedstawiciela, w tym przypadku może to być urzędnik Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Warszawy. Co to jest?

Studium to dokument, który wyznacza cele polityki rozwoju miasta. Znajdziemy w nim rysunki i opisy tego, jak miasto ma się rozwijać przez następne dziesięciolecia. To m.in. założenia polityki parkingowej, zabudowa wysokościowa czy rozwój dróg, w tym dróg rowerowych czy obwodnic.

Obowiązujące dziś studium, które zostało uchwalone w 2006 roku, bazuje na nieaktualnych założeniach demograficznych i nie odpowiada na wyzwania, takie jak ochrona środowiska czy jakość życia. Nowe studium ma spełnić wymogi współczesnego świata.

– Chcemy, żeby Warszawa była miastem przyjaznym, otwartym na świat i odpornym na różne kryzysy. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie. Są w nim m.in. wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji – przekonują autorzy studium.

Prace analityczne i planistyczne trwają od 2018 roku. Projekt Studium oraz sporządzona do niego prognoza oddziaływania na środowisko są formalnie wyłożone do 6 września, a konsultacje społeczne trwają do 29 września 2023 roku.

Zmiany w budżecie i skargi mieszkańców

W porządku obrad znalazły się też punkty budżetowe, a także rozpatrzenie skargi mieszkańca na działanie Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami. Przedstawiony zostanie też plan pracy komisji rewizyjnej, czyli komisji, która zajmuje się kontrolowaniem podmiotów samorządowych działających na terenie Pragi-Północ.

Radni pochylą się też nad projektem uchwały o nadaniu nazwy dla skweru u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15. Bezpośrednia transmisja z sesji znajdziemy na stronie internetowej dzielnicy.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Wiadomości

Wiadomości lokalne