poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Powstaje batalion piechoty dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy

W Zegrzu Południowym powstaje batalion lekkiej piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie przeznaczony dla mieszkańców, ochotników, prawobrzeżnej Warszawy.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st.sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps „Rój” powstała w ramach II etapu formowania Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), jest jedną z dwóch Brygad OT na terenie województwa mazowieckiego. W jej skład wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty, dyslokowane w 4 rejonach północnego Mazowsza: w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach a od stycznia 2019 r. rozpocznie swoje funkcjonowanie kolejny batalion w Zegrzu Płd.

Misją Brygada jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 17 powiatów. W czasie wojny Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.

Obecnie trwa nabór nie tylko kadry zawodowej, ale również ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) w zegrzyńskim batalionie, w którym służyć mają ochotnicy pochodzący z 7 dzielnic Prawobrzeżnej Warszawy – Pragi-Północ, Pragi-Południe, Targówka, Rembertowa, Wesołej, Białołęki i Wawra, a także mieszkańcy powiatu legionowskiego i wołomińskiego. Docelowo batalion ten ma liczyć ponad 700 żołnierzy.

Dla kogo WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to powszechna i ochotnicza służba wojskowa, budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletność, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

W szeregach WOT mile widziane są zarówno, osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Ci, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody. Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Korzyści ze służby w WOT

Terytorialna Służba Wojskowa daje wiele korzyści. Przede wszystkim, to inwestycja w rozwój osobisty: służba w ciekawym środowisku, możliwość zdobycia nowych, często unikatowych doświadczeń, dofinansowanie do nauki i aktywności fizycznej, rozwijanie hartu ducha i umiejętności przezwyciężania własnych słabości. Istotną wartością TSW jest możliwość osobistego zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa naszego kraju w duchu patriotyzmu.

Służba w WOT pozwala również na rozwój zawodowy. Oferuje atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie, specjalistyczne oraz udział w dynamicznych szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu, szczególnie atrakcyjna oferta przygotowana jest dla przedstawicieli służby zdrowia – pielęgniarek i ratowników medycznych. Po trzech latach służby w WOT istnieje możliwość kontynuowania kariery w szeregach żołnierzy zawodowych. WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pogodzić służbę dla kraju z życiem zawodowym i rodzinnym. Terytorialsi mogą również liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 500 zł miesięcznie, za gotowość bojową i szkolenia rotacyjne, a także zwrot kosztów dojazdu do jednostki na ćwiczenia.

Zostań Terytorialsem

Kiedy podejmiesz decyzję o wstąpieniu w szeregi WOT, jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej, możesz to zrobić w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub przez internet. Na rzecz zegrzyńskiego pododdziału działają dwie Wojskowe Komendy Uzupełnień: WKU Warszawa Praga oraz WKU Warszawa Śródmieście – to tu należy złożyć wniosek o powołanie do służby.

Od momentu złożenia wniosku do TSW zacznij przygotowania: zapoznaj się z materiałami, które pozwolą Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – znajdziesz je na stronach WKU lub WOT, zadbaj również o podniesienie swojej sprawności fizycznej. WKU poinformuje cię o proponowanych terminach wizyty w jednostce. Podczas takiej wizyty poznasz dowódcę, zobaczysz obiekty szkoleniowe oraz zapoznasz się z harmonogramem szkolenia.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z Komisją kwalifikacyjną, ma to formę rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata, komisja stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria.

Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne. Po otrzymaniu pozytywnych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej kandydatowi zostanie doręczona karta powołania. Nastąpi to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

System szkolenia Terytorialsa

Proces szkolenia Terytorialsa rozpoczyna się od szkolenia 16- dniowego – podstawowego, które jest przeznaczone dla osób niemających wcześniej do czynienia z wojskiem. W szeregi WOT mogą również wstąpić żołnierze rezerwy i dla nich przeznaczone jest szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze otwierają 3-letni cykl szkoleń w ramach WOT. W pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze ogólno wojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale np. saper, medyk, strzelec wyborowy itp. Trzeci rok, to szkolenia zgrywające pododdziały. W sumie, w ciągu trzech lat, wszyscy żołnierze OT muszą zaliczyć ponad 124 dni szkoleniowych. Doskonalenie specjalistów, np. strzelców wyborowych, to kolejnych kilkadziesiąt dni. Ponadto każdy żołnierz pełniący Terytorialną Służbę Wojskową musi przejść obowiązkowe, 2-tygodniowe ćwiczenia w wybranych ośrodkach szkolenia poligonowego w kraju.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

2 KOMENTARZE

 1. Gdzie Pieniądze na Rolnictwo ? Gdzie Pieniądze
  Na amerykańskie bazy jest szmal na rolnictwo nie ma.
  Z moich pieniędzy są te oszołomy co biegajo po lesie z bronią finalizowane .
  A czemu nie mogę jabłek , pieczarek , tuczników , serów sprzedawać do Ruskich .
  Rosja chce handlować to tylko ją drażnią …….Ile Rolnictwo jest tratne .
  A te wojsko zrobio wojne przegrajo , uciekno na zmywaki i zostawią nas w tym bagnie samych .
  Co une wygrały sie pytam ostatnio pod Grunwaldem z Litwinami , Tatarmi przy pomocy .

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.