poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Radni debatowali na sesji

Podczas wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę, w której zaapelowali do Ministerstwa Sprawiedliwości o wsparcie budowy filii muzeum Żołnierzy Wyklętych. Przyjęto też sprawozdanie z działalności Ośrodka Opieki Społecznej.

Przed rozpoczęciem sesji prezydium rady oraz zarząd dzielnicy wręczył pamiątkowe medale i puchary zawodnikom i trenerom UKS Błyskawica. Klub z Kawęczyńskiej w ostatnich dniach wywalczył historyczny awans do ligi okręgowej. – To sukces nie tylko błyskawicznych, ale też całej dzielnicy – mówił Kamil Ciepieńko, przewodniczący komisji sportu, który zapewnił też, że klub może liczyć na wsparcie władz Pragi-Północ.

Sesja rozpoczęła się od roszady w porządku obrad. Zrezygnowano m.in. z dyskusji na temat przebiegu programu rewitalizacji warszawskiej Pragi ponieważ na sali zabrakło wiceprezydenta miasta Michała Olszewskiego.

Radni podjęli następnie uchwałę w sprawie wystąpienia z prośbą do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie filii muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Strzeleckiej 8. Przypomnijmy; radni koalicji od lat zabiegali o stworzenie na Pradze placówki poświęconej powojennej historii Polski. Jedną z nich miała być izba pamięci w piwnicach budynku przy ul. Strzeleckiej – dawnej katowni NKWD.

Właściciel kamienicy oraz Instytut Pamięci Narodowej zawarli w tej sprawie porozumienie już w 2014 r. ale na słowach się skończyło. W trakcie sesji Anna Straszyńska ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, które aktywnie działa na rzecz powstania miejsca pamięci przy ul. Strzeleckiej, odczytała list Jacka Karczewskiego, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, który popiera idee powstania filii na Pradze.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwałę dotyczącą powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Wybory młodych radnych mają zostać zorganizowane do 15 października br.

Radni wysłuchali też wystąpienia Wojciecha Gajewskiego, dyrektora praskiego Ośrodka Opieki Społecznej, który przedstawił sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2015. W sprawozdaniu czytamy m.in. że obecnie 8 proc. mieszkańców Pragi korzysta z opieki społecznej. Średnia w skali miasta wynosi 4 proc.

Przyjęcie sprawozdania poprzedziła dyskusja, w której radna Grażyna Szymańczuk zwróciła uwagę na zachowanie urzędników OPS-u, którzy zbyt często używają zwrotów powszechnie uznawanych za niewłaściwe. Dyrektor Gajewski przeprosił i obiecał wyjaśnić sytuację.

Na koniec sesji radni powołali na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Samorządu Sebastiana Kędzierskiego.Przewodniczący Rady następnie ogłosił przerwę w obradach. Sesja zostanie dokończona na początku lipca.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości