środa, 17 kwietnia, 2024

Radni zwołani na sesji

We wtorek zostanie dokończona 23. sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. Sesja została przerwana na prośbę zarządu dzielnicy w ostatni piątek, w związku z potrzebą przygotowania dodatkowych dokumentów. Radni zdążyli jednak zrealizować najważniejsze punkty.

Radni przyjęli poprawki budżetowe, m.in. zwiększając środki na wynagrodzenie dla nauczycieli o 2,3 mln zł. Przygotowano i przyjęto też wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Warszawy dla Krzysztofa Tyszkiewicza – architekta, przedsiębiorcy i działacza społecznego związanego z Pragą-Północ.

Przyjęto też stanowisko, w którym radni wypowiedzieli się w sprawię funkcjonowania i współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi. W stanowisku czytam m.in. (…) W ocenie mieszkańców dzielnicy Muzeum Warszawskiej Pragi nie spełniło ich nadziei o placówce, która godnie będzie reprezentować historię i tożsamość tej części Warszawy. Wystawa stała Muzeum pomija wiele faktów, przez co historia prawego brzegu Warszawy staje się nieczytelna i uboga.

Rada Dzielnicy Praga-Północ wyraża zaniepokojenie głosami mieszkańców, wskazuje też konieczność zwiększenia aktywności muzeum w kulturalną aktywność dzielnicy. (…)

Radni podjęli również uchwałę powołującą Radę Seniorów w dzielnicy

W dalszym porządku obrad, który będzie kontynuowany we wtorek 17 maja o godz. 15 w urzędzie dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15, radni będą m.in. debatować nad stanowiskiem adaptacji budynku komendy straży miejskiej na żłobek. Sesja jest otwarta dla mieszkańców.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości