sobota, 18 maja, 2024

Ruszyły zapisy na akcję „Lato w Mieście”

Udostępnij

Odpowiednia temperatura i dobry stan zdrowia, to warunki, które będą musieli spełnić najmłodsi, żeby wziąć udział w akcji „Lato w Mieście”. Ruszyły już zapisy do programu.

Podczas 9. jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tys. wolnych miejsc w całym mieście. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

Jak się zapisać do akcji „Lato w Mieście”?

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresem www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9. jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu w godz. od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą jednak opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Jesteśmy na Google News! Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie

Wiadomości

Wiadomości lokalne