sobota, 18 maja, 2024

Skąd wziąć numer księgi wieczystej?

Udostępnij

Księga wieczysta to dokument prowadzony w wersji elektronicznej, który zawiera najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości i jej właściciela. To właśnie w niej można zweryfikować stan prawny konkretnego mieszkania, działki czy też lokalu usługowego. Warunkiem uzyskania wglądu do dokumentu jest posiadanie numeru księgi wieczystej – dowiedz się, jak jest on zbudowany oraz jak go uzyskać.

Powszechny dostęp do ksiąg wieczystych

Księga wieczysta (KW) to publiczny rejestr, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości – jej lokalizacji, cech fizycznych, danych wskazujących właściciela czy też wszelkich ewentualnych praw, roszczeń, zadłużeń obciążających nieruchomość. Weryfikacja treści księgi wieczystej jest podstawą czynnością w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, dlatego treść dokumentów jest jawna a dostęp do nich powszechny. Oznacza to, że każdy może zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla interesującej go nieruchomości – umożliwia to publiczna przeglądarka ksiąg wieczystych prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości (System EKW na stronie Ekw.ms.gov.pl). Aby uzyskać wgląd do konkretnego dokumentu należy znać jego numer.

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej i jak do niego dotrzeć?

Numer księgi wieczystej składa się z trzech elementów:

  1. czterech znaków (2 litery, cyfra i litera) oznaczających wydział Sądu Rejonowego odpowiedzialnego za prowadzenie księgi wieczystej; Np. WA6M wskazuje na XV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  2. ciągu ośmiu cyfr nadawanych dokumentowi zgodnie z repertorium ksiąg danego Sądu Rejonowego;
  3. jednej cyfry kontrolnej, która jest przydzielana automatycznie.

Elementy te połączone są ze sobą według schematu XXXX/XXXXXXXX/X.

Jeśli znamy numer księgi, możemy skorzystać ze wspomnianego już serwisu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości i bezpłatnie pobrać z niego KW do wglądu.

Jeżeli numer nie jest nam znany, mamy dwie drogi jego odszukania:

  1. droga urzędowa – przez złożenie stosownego wniosku we właściwym dla nieruchomości urzędzie (Starostwo Powiatowe/ Urząd Miasta, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych). Konieczne jest wykazanie interesu prawnego do nieruchomości, bez tego nie otrzymamy numeru księgi wieczystej.
  2. Internet – komercyjne wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych.

Drugie rozwiązanie jest szybsze i nie wymaga podania interesu prawnego, dla którego potrzebne są dane z KW. Wystarczy, znać adres nieruchomości lub numer działki. Szczegółowe instrukcje, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej, znajdują się w artykule na stronie: https://ksiegawieczysta.net/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/

Kiedy najczęściej potrzebujemy zapoznać się treścią księgi danej nieruchomości?

Informacje zawarte w księdze wieczystej sprawdzane są najczęściej w następujących sytuacjach:

  • przed zakupem nieruchomości – pierwszym krokiem jest zazwyczaj weryfikacja stanu prawnego danego lokalu czy działki, w celu analizy wszystkich istniejących zobowiązań i ograniczeń;
  • przy staraniach o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości – banki i instytucje finansowe wymagają dostarczenia kopii księgi wieczystej jako części procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Bank chce upewnić się, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i może służyć jako zabezpieczenie dla udzielanego kredytu;
  • w przypadku dziedziczenia lub darowizny – jeśli nieruchomość jest przekazywana w drodze dziedziczenia lub darowizny, to osoby otrzymujące nieruchomość muszą zapoznać się z jej stanem prawnym, aby zweryfikować, czy nie jest ona np. zadłużona;
  • podczas rozwiązywania sporów prawnych – kiedy pojawiają się spory prawne związane z daną nieruchomością, księga wieczysta jest jednym z głównych źródeł wykorzystywanych do ich rozstrzygania;
  • w przypadku planowania inwestycji lub rozbudowy – osoby planujące inwestycje lub rozbudowę nieruchomości muszą wiedzieć, czy istnieją jakieś ograniczenia prawne, które mogą wpłynąć na ich plany.

Księga wieczysta to niezwykle istotny element w każdej transakcji dotyczącej nieruchomości. Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, jak do niej dotrzeć.

Jesteśmy na Google News! Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne