piątek, 9 czerwca, 2023

Użytkowanie wieczyste. Jak załatwić sprawę na Pradze

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy wielu prażan – wszystkich, którzy posiadają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, w tym udział w gruncie w budynkach mieszkalnych. Oto kilka podstawowych informacji, jak to wykonać w naszej dzielnicy.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje z mocy prawa. W ciągu 12 miesięcy urząd wyśle każdemu zaświadczenie o przekształceniu. Jak dowiedzieliśmy się w naszym praskim urzędzie, takie zaświadczenia są sukcesywnie wysyłane. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to tysięcy osób, więc warto uzbroić się w cierpliwość. W szczególnych przypadkach, jeżeli komuś zależy na czasie (np. sprzedaje mieszkanie), wówczas może wystąpić z wnioskiem – opłata wynosi wtedy 50 zł.

Opłata przekształceniowa

Kiedy już dostaniemy zaświadczenie, będziemy mieli obowiązek ponieść opłatę przekształceniową. Można ją wnieść w ratach przez okres 20 lat od daty przekształcenia lub jednorazowo. Na mocy Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. od opłaty jednorazowej udzielana jest bonifikata w wysokości 98 proc. Należy w tej sprawie złożyć do urzędu stosowne pismo – zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Ważne! Zgłoszenie składamy dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu.

urzad-dzielnicy

Z wnioskiem do sądu

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej otrzymamy z urzędu kolejne zaświadczenie o wniesieniu opłaty. Należy udać się z nim do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (Wydział Ksiąg Wieczystych) i złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia z działu III księgi wieczystej. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.

Działalność usługowa w mieszkaniu do wyjaśnienia

Na tym procedura przekształcenia się kończy. Opisana tutaj oczywiście dotyczy standardowego przypadku na gruncie należącym do m.st. Warszawy. W niektórych przypadkach może się nieco skomplikować, np. w sytuacji, gdy lokal mieszkalny ma także funkcję usługową. Wówczas urząd wezwie do dodatkowych wyjaśnień.

Na pocieszenie dodam, że wszyscy, którzy zapłacili w tym roku za użytkowanie wieczyste, nie stracą tych pieniędzy. Wpłata ta zostanie przeksięgowana na poczet opłaty przekształceniowej.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close