sobota, 13 kwietnia, 2024

Władze dzielnicy zleciły sondaż wśród mieszkańców Pragi. Wyniki są jednoznaczne

Pomysł władz miasta, które chcą stworzyć ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, nie ma poparcia mieszkańców Pragi. Urząd dzielnicy opublikował wyniki sondażu, w którym 61 proc. pytanych opowiedziało się przeciwko. Jednocześnie mieszkańcy uznali, że pilniejszą potrzebą jest stworzenie w szpitalu oddziału psychiatrii dziecięcej.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badania rynku ABR SESTA na zlecenie urzędu dzielnicy dniach 26-29.03.2021 r. Ankieterzy zadali mieszańcom pytania: jakie są obecnie największe problemy mieszkańców Pragi-Północ; czy oferta miasta w walce z uzależnieniami jest wystarczająca; czy zgadzają się z pomysłem władz, czyli ulokowaniem na Pradze ośrodka dla narkomanów oraz jaką funkcję powinien pełnić budynek B szpitala praskiego.

Największym problemem, zdaniem mieszkańców, jest alkoholizm. Wskazało go aż 74 proc. prażan. Na drugim i trzecim miejscu znalazła się bezdomność (36 proc.) i narkomania (29 proc.).

Jednocześnie mieszkańcy uznali, że pomoc miasta w zakresie walki z uzależnieniami jest niewystarczająca. Wskazało tak 62 proc. mieszkańcom. Za wystarczającą – uważa 13 proc.

Mieszkańców zapytano też, jaką funkcję powinien pełnić budynek B Szpitala Praskiego. Najczęstszą odpowiedzią było stworzenie oddziału psychiatrii dziecięcej i centrum rehabilitacji dla seniorów. Na forsowany przez władze pomysł stworzenia centrum dla narkomanów wskazało 19 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 500 osób – mieszkańców Pragi-Północ.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości