czwartek, 30 marca, 2023

Wypas na prawym brzegu

Na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego znów pojawiły się kozy i owce. Ich zadaniem jest zjadanie nadwiślańskich roślin, co ma ułatwić ptakom zakładanie gniazd.

Wypas prowadzony jest przez właściciela zwierząt w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Nad wszystkim czuwa warszawski Zarząd Zieleni.

Liczące kilkadziesiąt sztuk stado, składające się m.in. z owiec rasy wrzosówka i merynos polski, przyjechało spod Warszawy, gdzie również pasie się nad Wisłą.

Dzięki pracy owiec i kóz ptaki żyjące na wyspie, m.in. rybitwy, mewy i sieweczki, będą miały niską roślinność – dokładnie taką, jaką lubią i jaka sprzyja zakładaniu gniazd.

Fot. UM Warszawa

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close