sobota, 9 grudnia, 2023

Wypas na prawym brzegu

Na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego znów pojawiły się kozy i owce. Ich zadaniem jest zjadanie nadwiślańskich roślin, co ma ułatwić ptakom zakładanie gniazd.

Wypas prowadzony jest przez właściciela zwierząt w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Nad wszystkim czuwa warszawski Zarząd Zieleni.

Liczące kilkadziesiąt sztuk stado, składające się m.in. z owiec rasy wrzosówka i merynos polski, przyjechało spod Warszawy, gdzie również pasie się nad Wisłą.

Dzięki pracy owiec i kóz ptaki żyjące na wyspie, m.in. rybitwy, mewy i sieweczki, będą miały niską roślinność – dokładnie taką, jaką lubią i jaka sprzyja zakładaniu gniazd.

Fot. UM Warszawa

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości