sobota, 13 kwietnia, 2024

Zamordowanym Salezjanom

Na budynku bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej znajduje się tablica poświęcona Salezjanom, zamordowanym w czasie wojny i okupacji Polski.

Na tablicy znajdują się imion i nazwiska braci i księży.

SALEZJANIE
MĘCZENNICY
ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ
ZAMORDOWANI
PRZEZ HITLEROWCÓW
w latach 1939-1945

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości