sobota, 10 czerwca, 2023

Znamy podział ról w nowym zarządzie Pragi-Północ

Znamy już zadania i kompetencje nowych członków zarządu dzielnicy Praga-Północ. Każdy z burmistrzów jest odpowiedzialny za inny obszar działania urzędu i podległych jednostek, takich jak ZGN, DOSiR czy opieka społeczna.

Najwięcej zadań przypadło pierwszemu burmistrzowi; Pawłowi Lisieckiemu. Będzie nadzorował prace wydziałów odpowiedzialnych za finanse, nieruchomości i zasoby lokalowe, kadry oraz organizację pracy urzędu. Ponadto będzie też czuwał nad wydziałem informatyki i sposobem komunikacji urzędu z mediami.

Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz, będzie odpowiedzialny za wydział obsługi rady dzielnicy i pion prawniczy urzędu. Zajmie się też sportem, zdrowiem, edukacją i ochroną środowiska. Dodatkowo będzie monitorował pracę Ośrodka Opieki Społecznej (OPS), biura finansów oświaty i dzielnicowy ośrodek sportu.

W rękach wiceburmistrza Dariusza Wolke znalazły się wydziały administracji, architektury i budownictwa oraz wydział działalności gospodarczej. Będzie również odpowiedzialny za sposób obsługi mieszkańców Pragi przez urzędników oraz poziom kulturalny dzielnicy. W zakresie jego kompetencji pozostaje również Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i Zarząd Praskich Terenów Publicznych.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close