Bezpieczeństwo Pragi uzasadnia wycinkę drzew. Wyniki sondażu

0

Mieszkańcy Warszawy różnie oceniają zasadność wycinki drzew, zależnie od rodzaju inwestycji. Potwierdzają to wyniki nowego sondażu – informuje urząd miasta. Większość warszawiaków przyznało, że budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego uzasadnia cięcie pod realizację chroniącą miasto.

Aż 80 proc. mieszkańców Warszawy uważa, że budowa infrastruktury przeciwpowodziowej uzasadnia wycinkę drzew, przy czym 34 proc. zadeklarowało, że „zdecydowanie tak”, a 46 proc. – że „raczej tak”. Tylko 18 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że budowa infrastruktury przeciwpowodziowej nie uzasadnia wycinki. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-12 lutego na zlecenie Urzędu Miasta przez firmę Kantar.

Rozwój komunikacji miejskiej może tłumaczyć wycinkę drzew

Podobny rozkład opinii mieszkańców Warszawy widać także w przypadku rozwoju infrastruktury transportu publicznego. Aż 73 proc. respondentów stwierdziło, że budowa metra, tramwaju czy linii kolejowej uzasadnia ścinanie drzew. Przeciwnego zdania było 25 proc. uczestników sondażu.

Nieco mniejszy, ale wciąż znaczący odsetek mieszkańców Warszawy (66 proc.) uważa, że budowa nowej instytucji użyteczności publicznej – takiej jak szpital czy szkoła – uzasadnia wycinkę. Tu odmiennego zdania było 31 proc. respondentów.

Bezpieczeństwo miasta uzasadnia wycinkę drzew. Budowa biurowców już nie

Sondaż pokazuje jednocześnie, że zieleń jest dla mieszkańców Warszawy bardzo ważna. Przykładowo, 60 proc. mieszkańców Warszawy uważa, że budowa nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nie uzasadnia wycinki drzew (38 proc. „raczej nie”, 22 proc. „zdecydowanie nie”). Jeszcze bardziej stanowcze są opinie w przypadku inwestycji komercyjnych (np. budowa siedzib firm, obiektów usługowych): aż 88 proc. respondentów stwierdziło, że nie stanowią one uzasadnienia dla wycinania drzew.

Główny wykonawca, firma Skanska, jest gotowa na kolejne protesty.

Główny wykonawca, firma Skanska, jest gotowa na kolejne protesty.

W przypadku budowy nowych ulic głosy warszawiaków są niemal po równo podzielone: praktycznie tyle samo warszawiaków uważa, że budowa nowej drogi uzasadnia wycinkę lub, że nie uzasadnia (różnica mniejsza niż błąd statystyczny).

W sondażu, zrealizowanym od 7 do 12 lutego, padły także pytanie o planowaną wycinkę drzew wzdłuż ul. Wybrzeże Helskie, związaną z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż tej ulicy.

O tej planowanej wycince słyszała mniej niż połowa (45 proc.) mieszkańców Warszawy. Nieco ponad połowa (54 proc. respondentów) nie słyszała o niej, przy czym wśród respondentów w wieku 20–24 lat niewiedzę zadeklarowało aż 79 proc.

Przekaż dalej

Dodaj komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close