poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Aż dziewięć ulic na Pradze-Północ w kolejce do podłączenia do sieci ciepłowniczej

W ciągu najbliższych dwóch lat miasto planuje podłączyć na Pradze-Północ 36 budynków do centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci ciepłowniczej. Wiemy, na których ulicach.

– Staramy się jak najszybciej podłączać budynki do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Mam nadzieję, że uda się w najbliższych latach przyspieszyć ten proces. Standard XXI wieku powinien być dostępny dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego miasta – deklaruje wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Władze miasta przeznaczą ponad 9 milionów złotych na podłączenie przez najbliższe dwa lata 52 budynków do centralnego ogrzewania w dzielnicach: Praga-Północ, Targówek i Praga-Południe.

Na Pradze-Północ w 13 lat podłączono 186 budynków

Jak informują władze miasta: w 2008 r. z liczącego 441 budynków zasobu należącego w całości do Miasta w Dzielnicy Praga-Północ, tylko 9 nieruchomości mieszkalnych było wyposażonych w dostęp do centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci ciepłowniczej. Do końca 2021 r. w ramach realizacji programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” oraz Programu Rewitalizacji doposażono w system grzewczy 186 budynków. Dzięki temu ok. 60 proc. lokali w budynkach miasta jest podłączonych do sieci.

W kolejnych latach 2022 i 2023 Miasto planuje doposażyć na Pradze-Północ następne 36 budynków.

Podobną rewolucję ciepłowniczą przeszła Praga-Południe. W 2008 r. było w c.o. wyposażonych zaledwie 40 budynków z 500 (8 proc. zasobu miejskiego). Do dziś podłączono do sieci 100 budynków. Łącznie już ponad 30 proc. zasobu ma c.o., a w najbliższych dwóch latach Miasto planuje podłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 6 budynków.

Miasto wspiera też Targówek. Ze 153 miejskich budynków w 2008 r. wyposażonych w c.o. było zaledwie 8 – 5 proc. zasobu miejskiego. Doposażono 25 budynków i dziś 26 proc. jest już w sieci. Przez najbliższe dwa lata ma zostać podłączonych kolejnych 10 budynków.

Węzeł cieplny budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej. Fot. UM

Następne ulice w kolejce do podłączenia ciepła sieciowego na Pradze

Warszawa przygotowała na przyłączenia kolejnych budynków (na Pradze-Północ, Pradze-Południe i na Targówku) na lata 2022-2023 sumę 9,36 mln zł. Przy czym 98 proc. tej sumy ma być wydane w tym roku.

W dzielnicy Praga-Północ zaplanowano podłączenia na ulicach:

  • Ząbkowska,
  • Szwedzka,
  • Brzeska,
  • Grajewska,
  • Grodzieńska,
  • Kowieńska,
  • Otwocka,
  • Wileńska,
  • Środkowa.

Na Pradze-Południe podłączone zostaną budynki na Komorskierj, Mińskiej, Zamoyskiego, Drewnickiej, Rybnej i Głuchej. A na Targówku na Barkocińskiej, Radzymińskiej i Święciańskiej.

Ciepło sieciowe nie dla wszystkich

– Podłączanie kolejnych budynków, to złożony, 2-3 letni proces. Wykazy adresowe są każdorazowo konsultowane z dostawcą ciepła, firmą Veolia Energia Warszawa S.A. – mówi dyrektor Biura Polityki Lokalowej urzędu miasta Marek Goluch. – Może się zdarzyć, że musimy wykreślić nieruchomość z realizacji np. w wyniku złego stanu technicznego wymagającego remontu kapitalnego albo brak zgody właścicieli sąsiadujących nieruchomości na ułożenie sieci.

ŹródłoUM

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości