niedziela, 26 marca, 2023

Które budynki zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej w tym roku? Jest lista

Do końca 2023 roku lat miasto planuje przyłączyć do sieci ciepłowniczej aż 36 budynków na Pradze-Północ. To najwięcej ze wszystkich warszawskich dzielnicy. Sprawdziliśmy, które z tych adresów zostaną podłączone do sieci jeszcze w tym roku.

Jeszcze przed rozpoczęciem przez miasto realizacji programów „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” oraz rewitalizacji Pragi-Północ, tylko 9 miejskich nieruchomości mieszkalnych (łącznie 438 lokali), było wyposażonych w centralne ogrzewanie (c.o.) i instalację centralną ciepłej wody (c.c.w.) z sieci ciepłowniczej. Stanowiło to wówczas odpowiednio 2 proc. całego zasobu budynków należących do miasta na Pradze-Północ. Do końca 2021 r. w ramach miejskich programów na Pradze-Północ doposażono w system grzewczy ponad 60 proc. zamieszkałych lokali w zasobach miasta (186 budynków z ok. 3 700 lokali). W tym i kolejnym roku w planach jest doposażenie 36 budynków miasta z 755 lokalami.

Budynki, które mają być przyłączone do sieci w 2022 roku na Pradze-Północ:

 • Ząbkowska 11
 • Ząbkowska 3
 • Ząbkowska 4
 • Ząbkowska 7
 • Szwedzka 23
 • Szwedzka 25
 • Szwedzka 33
 • Szwedzka 35a
 • Szwedzka 37
 • Brzeska 6 – front
 • Brzeska 7
 • Brzeska 19
 • Brzeska 20
 • Brzeska 29/31
 • Wileńska 13
 • Wileńska 43
 • Wileńska 59

Budynki, które mają być przyłączone do sieci w 2023 roku na Pradze-Północ:

 • Grajewska 15
 • Grajewska 17
 • Grajewska 4
 • Grodzieńska 46
 • Kowieńska 27
 • Otwocka 12
 • Środkowa 16

Władze miasta planują też przyłączenie miejskich budynków na Pradze-Południe oraz na Targówku.

W przypadku Pragi-Południe w 2008 r. w c.o. było wyposażonych 40 budynków z ponad 4.7 tys. lokali czyli ok. 8 proc. miejskiego zasobu w dzielnicy. W latach 2009-2021 doposażono w system grzewczy 100 budynków miasta z ok. 1,5 tys. lokali, co oznacza, że już ponad 30 proc. budynków zostało wyposażonych w c.o. z sieci ciepłowniczej. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej 7 budynków z 107 lokalami.

Węzeł cieplny budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej. Fot. UM

Natomiast w dzielnicy Targówek na 153 miejskie budynki, tylko 8 (łącznie 125 lokali) było wyposażonych w c.o. – co oznacza odpowiednio 5 proc. podłączonych do sieci ciepłowniczej nieruchomości. W latach 2009-2021 doposażono 25 budynków z ok. 400 lokalami, co oznacza, że ponad 26 proc. zasobu korzysta z ciepła sieciowego. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie następnych 9 budynków z 187 lokalami.

Warszawa wydała 95 mln w 10 lat

Do dziś w ramach Programu przyłączono do sieci ciepłowniczej łącznie 324 budynki z ponad 5 900 lokali. Na ten cel Miasto st. Warszawa wydatkowało w latach 2010-2020 środki w wysokości ponad 95 mln zł.

Jak tłumaczą władze Warszawy; podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej to złożony proces, który trwa średnio ok. 2-3 lat. Wykazy adresowe każdorazowo są konsultowane z dostawcą ciepła – spółką Veolia Energia Warszawa. Harmonogram prac wymaga wykonania dokumentacji technicznej, uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń, po czym dopiero rozpoczynają się roboty budowlane, zakończone niezbędnymi odbiorami. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wymaga również analizy stanu prawnego nieruchomości.
Ponieważ infrastruktura ciepłownicza wymaga rozbudowy i modernizacji, w niektórych wypadkach podłączenie do sieci trwa dłużej. Niezależnie od tego, może się zdarzyć, że np. z powodu złego stanu technicznego, braku zgody właścicieli prywatnych sąsiadujących nieruchomości na ułożenie sieci, nieruchomość nie zostanie podłączona – słyszymy w ratuszu.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close