sobota, 13 kwietnia, 2024

Buda w parku, w miejscu po dawnym CPN

Działka przy ul. Jagiellońskiej, na której jeszcze kilka lat temu znajdowała się stacja benzynowa, została sprzedana prywatnemu właścicielowi. Do urzędu dzielnicy zdążył już wpłynąć wniosek o budowę w tym miejscu kontenera handlowego.

Działkę może wynająć każdy. Teren ma 280 metrów i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednak, jak informuje Barbara Domańska, rzecznik praskiego urzędu: każda budowa, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania.

Jak udało nam się ustalić, właściciel wystąpił już do urzędu ze zgłoszeniem budowy kontenera usługowo-handlowego. Ponieważ jednak budowa, w myśl słów rzecznik, spowoduje zmiany, właściciel dostał decyzję odmowną.

Nowy właściciel zapewne odwoła się od tej decyzji.

– Warto zauważyć, że omawiany teren znajduje się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1434-A, zatem wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków – dodaje Domańska.

Na pomysł wpadł też jeden z radnych. – Złożyłem interpelacje z pytaniem o stan zieleni w tym miejscu – mówi Kamil Ciepieńko, radny z klubu Kocham Pragę. – Znajdująca się przez lata stacja benzynowa mogła skutecznie skazić tę część parku, co może wykluczać prowadzenie np. działalności gastronomicznej.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości