sobota, 13 kwietnia, 2024

Dariusz Wolke rezygnuje z funkcji wiceburmistrza Pragi

Rada Dzielnicy Praga-Północ przyjęła rezygnacje Dariusza Wolke z funkcji wiceburmistrza. Jak zaznaczyli radni, rezygnacja została przyjęta na czas czynności wyjaśniających podjętych przez sąd.

Sprawa dotyczy rzekomego mobbingu, który wiceburmistrz miał stosować wobec jednej z urzędniczek praskiego magistratu. Dowodem mają być wiadomości sms. Urzędniczka podczas wywiadu w TVP Warszawa przyznała też, że wysyłała do wiceburmistrza swoje nagie zdjęcia, które miały zagwarantować jej pracę.

Część radnych komentuje, że oskarżenie wiceburmistrza Wolkego miało mieć na celu osiągnięcie korzyści materialnej lub osobistej skarżącej. Dowodem ma być zachowanie urzędniczki, która nie zgłosiła sprawy do jednostek zajmujących się problemem mobbingu w urzędzie miasta. Postanowiła od razu zainteresować sprawą media.

Wolke rezygnuje na czas postępowania sądowego

Dariusz Wolke nie był obecny podczas głosowania nad przyjęciem rezygnacji. W oświadczeniu wiceburmistrza czytamy m.in. że zostały już podjęte odpowiednie kroki prawne w celu ochrony przed bezprawnymi działaniami przez które Wolke został pomówiony i zniesławiony.

Dla zagwarantowania transparentności na czas postępowania wyjaśniającego wiceburmistrz postanowił zrezygnować z pełnionej funkcji.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości