sobota, 13 kwietnia, 2024

Na sesji o przyszłości Bazaru Różyckiego

Jutro radni po raz kolejny zbiorą się na sesji rady dzielnicy. Przewodniczący Rady zarządził dokończenie obrad, które zostały przerwane 20 sierpnia.

W porządku obrad znalazło się 11 punktów; m.in. dyskusja na temat uregulowania przez władze miasta własności gruntów, na których znajduje się Bazar Różyckiego, oraz przyjęcie stanowiska dotyczącego redukcji barier komunikacyjnych między Starą a Nową Pragą.

Bazar, serce Pragi

Przyszłość Bazaru Różyckiego jest niepewna. Teren, objęty tzw. dekretem Bieruta, jest przedmiotem sporów dotyczących prawa do własności terenu, które rości sobie kilka podmiotów. Taka sytuacja hamuje rozwój bazaru. Blokuje też jakiekolwiek inwestycje. Radni planują przyjąć stanowisko, w którym zaapelują do prezydent miasta, aby niezwłocznie podjęto starania zmierzające do wykupu gruntów od spadkobierców. To oznacza, że miasto, stałoby się jednym właścicielem.

Praga bez barier

Radni zwracają też uwagę, że rejony Starej i Nowej Pragi są od siebie szczelnie ogrodzone jezdnią i torami kolejowymi, przez które prowadzi tylko jedno przejście dla pieszych na wysokości ul. Kosmowskiej, przez al. Solidarności. Radni będą postulować, aby oprócz planowanego przez drogowców przejścia przy ul. Rzeszotarskiej, powstały dwa kolejne: przez tory kolejowe na przedłużeniu ulicy między blokami Białostocka 5 i 7 oraz na wysokości sklepu Tesco (po stronie Nowej Pragi) i przedłużenia ul. Otwockiej (po stronie Michałowa).

W porządku obrad znalazły się ponadto punkty dotyczące zmian budżetowych, a także zasad występowania przez rady dzielnic z inicjatywami uchwał i stanowisk do Rady Warszawy.

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia, o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Sesja jest otwarta dla wszystkich.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości