niedziela, 26 marca, 2023

Nadzwyczajna sesja w sprawie żłobka przy Stolarskiej

Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja rady dzielnicy Praga-Północ. Sesja została zwołana z inicjatyw radnych stowarzyszenia „Kocham Pragę”. Wśród zaproszonych gości są m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i wiceprezydent Michał Olszewski. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Radni we wniosku o zwołanie sesji zaproponowali poniższy porządek obrad:

  1. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy i dyskusja na temat rezygnacji z budowy żłobka w inwestycji pod nazwą „Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka na parterze przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej” oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na „Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej”.
  2. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy i dyskusja na temat zasadności i prawidłowości podziału w latach środków finansowych zapisanych w budżecie m.st. Warszawy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej” – rok 2020 – kwota 0,00 zł.; rok 2021 – kwota 118.220,00 zł.; rok 2022 – kwota 0,00 zł.; rok 2023 – kwota 400.000,00 zł.; rok 2024 – kwota 16.914.500,00 zł.; rok 2025 – kwota 7.455.500 zł.; łącznie w latach 2020 – 2025 – kwota 24.888.220,00 zł.

Pod wnioskiem, oprócz radnych „Kocham Pragę”, podpisali się również radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close