Oddział psychiatrii dziecięcej w Szpitalu Praskim. Radni będą debatować na sesji

0

W najbliższy wtorek, w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15, odbędzie się 7. sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. W porządku obrad znalazły się dwa punkty merytoryczne.

Zarząd Dzielnicy m.in. przedstawi radnym informacje na temat pomysłu powstania w Szpitalu Praskim oddziału psychiatrii dziecięcej oraz projekty zmian w uchwale budżetowej. W porządku obrad znalazły się też punkty dotyczące interpelacji radnych oraz wolnych wniosków mieszkańców.

Sesja odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15. Sesja jest otwarta dla mieszkańców.

Przekaż dalej

Dodaj komentarz