środa, 17 kwietnia, 2024

Plan dla Pelcowizny i Śliwic

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Radni debatowali nad przyszłością północnopraskich kresów, a także nad stworzeniem tzw. podwórca, w obrębie ulic Wołomińskiej, Folwarcznej i Łochowskiej.

Radni podczas komisji przyjęli stanowisko, w którym pozytywnie wypowiedzieli się w sprawie projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego północnych krańców Pragi, czyli Pelcowizny i Śliwic. W stanowisku czytamy m.in. że radni podkreślają konieczność wykonania planu, aby zapewnić zrównoważony rozwój i śródmiejski charakter tej części dzielnicy.

Wykonaniem planu zajmie się Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Plan trafi też do szerokich konsultacji społecznych.

W dalszej części posiedzenie radni debatowali nad możliwościami wykorzystania terenów położonych w obrębie ulic Wołomińskiej, Folwarcznej i Łochowskiej na Szmulowiźnie. Przyjęto stanowisko, w którym zwrócono się do zarządu dzielnicy, aby teren ten przekształcić w zieloną przestrzeń, która stałaby się miejscem spotkań i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Radni zaproponowali stworzenie podwórca, tzw. woonerf, czyli rodzaj ulicy, na której kładzie się nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Podobny pomysł został też zgłoszony w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

W porządku obrad znalazł się jeszcze wniosek mieszkańca dotyczący rewitalizacji boiska do koszykówki na tyłach budynku przy ul. Łochowskiej 34. Okazało się jednak, że teren ten należy do spółdzielni mieszkaniowej RSM Praga, dlatego radni postanowili prośbę mieszkańca skierować bezpośrednio do zarządu spółdzielni.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości