poniedziałek, 27 maja, 2024

Przemoc i alkohol na Pradze. Urząd postanowił działać

Udostępnij

Profilaktyka, częstotliwość spożycia alkoholu, przemoc w rodzinie – to tylko niektóre z zagadnień, o które Urząd Dzielnicy Praga-Północ postanowił zapytać mieszkańców. Do końca października można wypełnić anonimową ankietę. Uzyskane informacje posłużą do opracowania diagnozy problemów społecznych oraz zaplanowania konkretnych działań profilaktycznych.

Urzędnicy od kilku lat przeprowadzają anonimowe badania wśród mieszkańców Pragi-Północ. W tegorocznej ankiecie poruszonych zostało kilka aspektów, m.in. uzależnienia alkoholowe, zażywanie środków psychoaktywnych, czy przemoc w rodzinie. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ważne by były szczere.

Jakie pytania znajdują się w ankiecie?

Ankieta składa się z 36 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Na początku osoba ankietowana zostanie poproszona o udzielenie odpowiedzi na temat częstotliwości spożywania alkoholu, tego, czy kiedykolwiek zdarzyło się pracować lub prowadzić pojazd po spożyciu napoju wysokoprocentowego oraz czy na Pradze-Północ można spotkać kobiety pod wpływem alkoholu. Podobny zestaw pytań dotyczy środków psychoaktywnych, ale w tym miejscu ważna jest przede wszystkim odpowiedź dotycząca konsekwencji spożywania ww. substancji, ich dostępności na terenie dzielnicy oraz możliwości nabycia.

Kolejny blok pytań dotyczy stosowania przemocy w rodzinie, gdzie i wobec kogo jest stosowana oraz czy kary fizyczne w stosunku do dzieci są – zdaniem mieszkańców – dobrą metodą wychowawczą. Z myślą o najmłodszych w ankiecie znajdują się pytania o cyberprzemoc, wyzywanie, podszywanie się oraz poniżanie w internecie. Odpowiedzi na te pytania będą niezwykle cenną wskazówką dla praskich urzędników by właściwie odczytać problemy i realizować programy skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Pomoc Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu problemów

Na końcu ankiety pojawia się kilka ważnych pytań dla Urzędu Dzielnicy. – Chcielibyśmy wiedzieć, jak mieszkańcy oceniają zaangażowanie władz lokalnych związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców oraz czy prażanie wiedzą, do których instytucji powinni zwrócić się w poszukiwaniu pomocy – tłumaczą autorzy ankiety. – Istotny jest także wpływ COVID-19 na samopoczucie mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, chęć sięgania po środki uzależniające oraz stosowanie przemocy – takie pytania również uwzględnia tegoroczna ankieta.

Jak wciąć udział w badaniu?

Ankieta będzie dostarczana do mieszkańców przez ankieterów w formie papierowej oraz w wersji on-line. Udział za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu, jest łatwy i bardzo intuicyjny. Wystarczy kliknąć w podany link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „WYŚLIJ”.

Ankieta jest kierowana do nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także pedagogów i psychologów szkolnych. Ankieterzy poproszą o udzielenie odpowiedzi także dorosłych mieszkańców dzielnicy, sprzedawców napojów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Badanie rozpoczęło się we wrześnie i zakończy się 31 października br. Efektem będzie raport z analizą problemów społecznych oraz rekomendacją dotyczącą dalszych działań, co pozwoli dostosować programy profilaktyczne do potrzeb mieszkańców dzielnicy Praga-Północ.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne