poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Rodzina prawosławnych bohaterów z Pragi

Przy skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej znajduje się monolit poświęcony pamięci ks. płk. Szymona Fedorońko oraz jego synów, wychowanków szkoły im. Władysława IV – Aleksandra, Wiaczesława i Oresta.

Napis na monolicie brzmi:

NACZELNEGO PRAWOSŁAWNEGO KAPELANA W.P.
ZAMORDOWANEGO PREZ NKWD
W KATYNIU WIOSNĄ 1940 R.

ORAZ JEGO SYNÓW
WYCHOWANKÓW PRASKIEGO GIMNAZJUM
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA IV

ALEKSANDRA
PILOTA POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH NA ZACHODZIE
POLEGŁEGO ŚMIERCIĄ LOTNIKA W 1944 R.

ORAZ WIACZESŁAWA I ORESTA
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
POLEGŁYCH W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944 R.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości