sobota, 24 lutego, 2024

Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego

Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa
tel. 22 619 23 85
e-mail: sekretariat@sp258.edu.pl

Filia Szkoły Podstawowej Nr 258
ul. Namysłowska 1, 03-454 Warszawa
tel. 22 619 23 70

Dyrektorem szkoły jest Bogumiła Chisi

W rankingu warszawskich szkół podstawowych 2020, który powstał w oparciu o wyniki pierwszego w historii egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 258 przy ul. Brechta zajęła 254 miejsce. O miejscu w zestawieniu zdecydowała średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów w danej szkole. Średnia dla szkoły wyniosła 57,21.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości