poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego
ul. Białostocka 10/18, 03-748 Warszawa
tel. 22 619 55 01
e-mail: sekretariat@sp73.edu.pl

Dyrektorem szkoły jest Marzena Mrozińska.

W rankingu warszawskich szkół podstawowych 2020, który powstał w oparciu o wyniki pierwszego w historii egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 73 przy ul. Białostockiej zajęła 282 miejsce. O miejscu w zestawieniu zdecydowała średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów w danej szkole. Średnia dla szkoły wyniosła 44,00.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości