poniedziałek, 27 maja, 2024

Polska znów istnieje! Telegram Piłsudskiego

Udostępnij

W katedrze św. Floriana znajduje się tablica poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Na tablicy jest umieszczona treść telegramu z 16 listopada 1918 r. ogłaszająca powstanie państwa polskiego.

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”

Tekst telegramu Józefa Piłsudskiego z 16-go listopada 1918 r. – notyfikującego powstanie państwa polskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Królewskiemu Rządowi Anglii, Rządowi Rzeczpospolitej Francji, Królewskiemu Rządowi Włoch, Cesarskiemu Rządowi Japonii, Rządowi Rzeszy Niemieckiej oraz rządom wszystkich państw wojujących i neutralnych.

Józefowi Piłsudskiemu i twórcom odrodzenia państwa Polskiego – rodacy listopad 1999 r.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne