czwartek, 30 marca, 2023

Polska znów istnieje! Telegram Piłsudskiego

W katedrze św. Floriana znajduje się tablica poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Na tablicy jest umieszczona treść telegramu z 16 listopada 1918 r. ogłaszająca powstanie państwa polskiego.

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”

Tekst telegramu Józefa Piłsudskiego z 16-go listopada 1918 r. – notyfikującego powstanie państwa polskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Królewskiemu Rządowi Anglii, Rządowi Rzeczpospolitej Francji, Królewskiemu Rządowi Włoch, Cesarskiemu Rządowi Japonii, Rządowi Rzeszy Niemieckiej oraz rządom wszystkich państw wojujących i neutralnych.

Józefowi Piłsudskiemu i twórcom odrodzenia państwa Polskiego – rodacy listopad 1999 r.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close