sobota, 13 kwietnia, 2024

Wybrzeże Helskie zmieni się w ciągu dwóch lat

Za dwa lata wybrzeże Pragi-Północ zmieni się nie do poznania. Drogowcy podpisali umowę na przebudowę ulic: Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie. Inwestycja pochłonie 76 mln zł.

Wzdłuż wiślanej arterii powstaną drogi rowerowe, kładka pieszo-rowerowa nad kanałem praskim i nowe przejścia dla pieszych. Pisaliśmy o tym tutaj Nowe ścieżki rowerowe, kładka i mur. Wybrzeże Pragi ma się zmienić. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie (ok. 2,2 km).

Drogowcy zabezpieczą wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w postaci budowy muru oporowego. W zakres prac wchodzą też roboty drogowe, sygnalizacja, oświetlenie, nasadzenia zieleni, przebudowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa sieci wodociągowej.

Jezdnia na przebudowywanym odcinku będzie miała trzy pasy ruchu – dwa na północ i jeden na południe. Po obu jej stronach zbudowane zostaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Droga rowerowa po stronie zachodniej będzie połączona z istniejącą ścieżką rekreacyjną nad Wisłą.

Umowa przewiduje, że prace o wartości 76 mln zł zostaną wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia jej podpisania. Wykonawcą jest firma Skanska.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości