środa, 17 kwietnia, 2024

Zarząd Dróg Miejskich nie rozumie. Tłumaczymy jak SPPN utrudni życie mieszkańcom

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, autorzy nowych rozwiązań drogowych na osiedlu mieszkaniowym Praga II, nie rozumieją w jaki sposób obliczyliśmy, że z osiedla zniknie ponad 88 proc. miejsc do parkowania. Przedstawiamy dokumenty na podstawie których, przeanalizowaliśmy skutki wprowadzenie strefy płatnego parkowania na osiedlu.

Podczas wczorajszej komisji infrastruktury i inwestycji, która m.in. opiniowała pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania o obszar osiedla Praga II, czyli w granicach ulic Starzyńskiego, Namysłowskiej, Ratuszowej i Jagiellońskiej, drogowcy nie dowierzali naszym obliczeniom, które w imieniu mieszkańców przedstawił Kamil Ciepieńko, radny Pragi-Północ.

Obliczenia nie przekonały też warszawskich radnych, którzy pozytywnie przyjęli pomysł urzędników ZDM. Jutro (w czwartek, 9 czerwca) uchwała w sprawie rozszerzenia SPPN będzie głosowana na sesji Rady Warszawy.

Jak policzyliśmy, że z osiedla znikanie aż 88 proc. miejsc do parkowania? Przedstawiamy dokumenty

Zgodnie z pismem z dnia 24 listopada 2021 r., przekazanym radnemu Kamilowi Ciepieńko przez Dariusza Kacprzaka, wiceburmistrza Pragi-Północ z delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich: „łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w budynkach znajdujących się na wyszczególnionych (…) ulicach (obszar osiedla Praga II – red.) na dzień 24 listopada 2021 r. wynosi 14990 osób. Ilość zarejestrowanych pojazdów wedle tych samych ulic wynosi 12893 sztuki.”

Pismo z dnia 24 listopada 2021 r. z delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

W piśmie z dnia 28 lutego 2022 r. do radnego Ciepieńko od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego, czytamy: „Według istniejącego stanu, potencjał parkingowy konsultowanego obszaru, tj. rejonu pl. Hallera, rozumiany poprzez maksymalną możliwą do zaparkowana zgodnie z przepisami liczbę pojazdów wynosi 1308.” Później, w raporcie z konsultacji społecznych, znajdziemy jednak zapis: „Po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu, w tym wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na wybranych ulicach, liczba miejsc legalnego postoju wyniesie 1473.”

Pismo z dnia 28 lutego 2022 r. od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Łukasza Puchalskiego.

Podsumowując:

  • liczba mieszkańców osiedla Praga II: 14990
  • liczba zarejestrowanych aut: 12893
  • liczba miejsc parkingowych, które zostaną po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania: 1473

Na podstawie tych danych, przedstawionych w oficjalnej korespondencji, możemy stwierdzić, że wprowadzenie na terenie osiedla Praga II strefy płatnego parkowania oznacza:

  • Ponad 88 proc. mniej miejsc do parkowania
  • 11 420 samochodów będzie trzeba usunąć z osiedla Praga II
  • Tylko, co 10 mieszkaniec osiedla będzie mógł mieć samochód

Sesja Rady m.st. Warszaw odbędzie się 9 czerwca o godz. 10.00.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości