niedziela, 26 marca, 2023

Zarząd Dróg Miejskich nie rozumie. Tłumaczymy jak SPPN utrudni życie mieszkańcom

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, autorzy nowych rozwiązań drogowych na osiedlu mieszkaniowym Praga II, nie rozumieją w jaki sposób obliczyliśmy, że z osiedla zniknie ponad 88 proc. miejsc do parkowania. Przedstawiamy dokumenty na podstawie których, przeanalizowaliśmy skutki wprowadzenie strefy płatnego parkowania na osiedlu.

Podczas wczorajszej komisji infrastruktury i inwestycji, która m.in. opiniowała pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania o obszar osiedla Praga II, czyli w granicach ulic Starzyńskiego, Namysłowskiej, Ratuszowej i Jagiellońskiej, drogowcy nie dowierzali naszym obliczeniom, które w imieniu mieszkańców przedstawił Kamil Ciepieńko, radny Pragi-Północ.

Obliczenia nie przekonały też warszawskich radnych, którzy pozytywnie przyjęli pomysł urzędników ZDM. Jutro (w czwartek, 9 czerwca) uchwała w sprawie rozszerzenia SPPN będzie głosowana na sesji Rady Warszawy.

Jak policzyliśmy, że z osiedla znikanie aż 88 proc. miejsc do parkowania? Przedstawiamy dokumenty

Zgodnie z pismem z dnia 24 listopada 2021 r., przekazanym radnemu Kamilowi Ciepieńko przez Dariusza Kacprzaka, wiceburmistrza Pragi-Północ z delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich: „łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w budynkach znajdujących się na wyszczególnionych (…) ulicach (obszar osiedla Praga II – red.) na dzień 24 listopada 2021 r. wynosi 14990 osób. Ilość zarejestrowanych pojazdów wedle tych samych ulic wynosi 12893 sztuki.”

Pismo z dnia 24 listopada 2021 r. z delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

W piśmie z dnia 28 lutego 2022 r. do radnego Ciepieńko od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego, czytamy: „Według istniejącego stanu, potencjał parkingowy konsultowanego obszaru, tj. rejonu pl. Hallera, rozumiany poprzez maksymalną możliwą do zaparkowana zgodnie z przepisami liczbę pojazdów wynosi 1308.” Później, w raporcie z konsultacji społecznych, znajdziemy jednak zapis: „Po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu, w tym wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na wybranych ulicach, liczba miejsc legalnego postoju wyniesie 1473.”

Pismo z dnia 28 lutego 2022 r. od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Łukasza Puchalskiego.

Podsumowując:

  • liczba mieszkańców osiedla Praga II: 14990
  • liczba zarejestrowanych aut: 12893
  • liczba miejsc parkingowych, które zostaną po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania: 1473

Na podstawie tych danych, przedstawionych w oficjalnej korespondencji, możemy stwierdzić, że wprowadzenie na terenie osiedla Praga II strefy płatnego parkowania oznacza:

  • Ponad 88 proc. mniej miejsc do parkowania
  • 11 420 samochodów będzie trzeba usunąć z osiedla Praga II
  • Tylko, co 10 mieszkaniec osiedla będzie mógł mieć samochód

Sesja Rady m.st. Warszaw odbędzie się 9 czerwca o godz. 10.00.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close