sobota, 10 czerwca, 2023

Będą integrować i zmieniać Pragę

Wybrano animatorów rewitalizacji, których zadaniem będzie zwiększenie kulturalno-społecznej aktywności mieszkańców. Ich celem jest też zmiana postaw społecznych, a co za tym idzie, budowa pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic.

Otwarty nabór na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r., zakończył się wyłonieniem sześciu animatorów. Będą oni odpowiedzialni za sześć podobszarów programu rewitalizacji: Kamionka, Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny, Targówka Fabrycznego i Targówka Mieszkaniowego.

Do ich głównych zadań będzie należało wspieranie i powiązanie działań realizowanych na obszarze ZPR przez wszystkich zaangażowanych w życie lokalnej społeczności: stowarzyszenia i grupy mieszkańców, dzielnice, instytucje, fundacje, organizacje i każdego mieszkańca Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Wybrani animatorzy:

  • Nowa Praga – Piotr Stryczyński
  • Stara Praga – Maria Dąbrowska-Majewska
  • Szmulowizna – Krzysztof Michalski
  • Kamionek – Bartosz Świętek
  • Targówek Mieszkaniowy – Weronika Chodacz
  • Targówek Fabryczny – Krystyna Kozioł

Zakładanym długofalowym rezultatem pracy animatorów rewitalizacji będzie zwiększona kulturalno-społeczna aktywność mieszkańców, osiągnięta poprzez zmianę ich postaw, co z kolei ma oddziaływać na budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic.

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku?

Program rewitalizacji ma wpływać na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej strony – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację i wsparcie mieszkańców. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na sześciu obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

1 KOMENTARZ

Comments are closed.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close