czwartek, 30 marca, 2023

Budżet obywateli po raz trzeci

Przed nami trzecia edycja budżetu partycypacyjnego. Do 15 stycznia br. mieszkańcy mogą zgłaszać projekty obywatelskie, które, w razie wyboru, zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Kolejna edycja niesie ze sobą zmiany, do których można zaliczyć m.in. podział dzielnicy na mniejsze obszary. Dotychczas głosowaliśmy na projekty w ramach całej Pragi-Północ. Tym razem urzędnicy wydzielili obszary: Stara Praga, Szmulowizna i Michałów oraz Nowa Praga i Pelcowizna. Na każdy z obszarów przeznaczono kwotę jednego miliona złotych. Budżet na projekty ogólnodzielnicowe wynosi 743 tys. zł.

Kolejna zmiana to brak preselekcji, podczas której projektodawcy w czasie zamkniętego głosowania wybierali 50 pomysłów, kierowanych następnie do kolejnych etapów. Urzędnicy ułatwili też procedurę odwoławczą, co oznacza, że w przypadku odrzucenia projektu możemy wnioskować o jego ponowne rozpatrzenie.

Jedną z ważniejszych zmian jest także sposób głosowania. Władze miasta stawiają na internet, dlatego oddanie papierowej karty będzie możliwe tylko osobiście w punkcie głosowania. Wyjątki dotyczą osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą tego zrobić. Wtedy przedstawiciel urzędu pojawi się osobiście w domu i odbierze wypełnioną kartę.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć np. rekreacji, kultury, przestrzeni publicznej, a także komunikacji i zieleni miejskiej. Pomysły mogą dotyczyć budowy ścieżki rowerowej, postawienia latarni, stworzenia miejsce parkingowych, a także organizacji zajęć dla dzieci czy wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Ważne, aby wokół projektu skupić, co najmniej 30 osób, które podpiszą się pod naszym pomysłem. Pamiętajmy też, że projekt musi być możliwy do realizacji w ciągu jednego roku i służyć wszystkim mieszkańcom.

Projekty można zgłaszać na trzy sposoby: poprzez stronę internetową www.twojbudzet.um.warszawa.pl, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie przy ul. Kłopotowskiego 16 lub listownie na adres urzędu z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2017”.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close