czwartek, 30 marca, 2023

Centrum Kreatywności Targowa z nowym gospodarzem

Szkoła Kreatywności to jeden z wielu pomysłów nowego operatora Centrum Kreatywności Targowa. Przez najbliższe 10 lat praski inkubator przedsiębiorczości będzie zarządzany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Miasto od 2017 r. negocjowało z potencjalnie zainteresowanymi partnerami. Za najlepszą uznano ofertę Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Umowa została podpisana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

– Model współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego daje Krajowej Izbie Gospodarczej, jako operatorowi Centrum Kreatywności Targowa, szansę na realne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z sektora branż kreatywnych, nie tylko poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy dla beneficjentów Centrum, ale również poprzez wdrażanie programu szkoleń skierowanych do szeroko pojętego sektora kreatywnego oraz podjęcie działań edukacyjnych i kulturalnych stworzonych z myślą o współpracy z lokalną społecznością. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do powstania przestrzeni, która będzie inspirować mieszkanki i mieszkańców Warszawy – podkreślił Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG.

Oficjalne otwarcie Centrum pod egidą KIG planowane jest na styczeń 2020 r.

W ramach umowy operator przejmie zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku, z drugiej zaś strony będzie mógł czerpać korzyści z jego użytkowania. KIG będzie realizować program merytoryczny, gwarantując tym samym utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, start-upów, ale także otwartości dla mieszkańców Pragi.

Przypomnijmy, otwarty przed trzema latami, miejski inkubator przedsiębiorczości, zlokalizowany przy ul. Targowej 56, powstał z myślą o wsparciu warszawskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego. Misją CKT jest też współpraca z lokalną praską społecznością.

Operator będzie nadal prowadził inkubator dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego na całej dostępnej powierzchni biurowej budynku. A w okresie trwałości projektu unijnego – do sierpnia 2021 r. – w ramach którego została dofinansowana budowa budynku, utrzymane zostaną dotychczasowe stawki preferencyjne dla najemców inkubatora.

KIG wdroży program akceleracyjny i inkubacyjny skierowany do najemców i firm z sektora kreatywnego, w ramach którego wspierać będzie pierwsze kroki tych firm w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu, m.in. poprzez dedykowane szkolenia i wsparcie mentorskie.

Powołana zostanie Rada Najemców, w ramach której operator poszerzy współpracę z inkubowanymi firmami, a także organ doradczy Centrum – Rada Ekspertów, złożona z aktywistów, animatorów rewitalizacji, działaczy miejskich, naukowców, która będzie dbała o dostosowanie programu Centrum do bieżących potrzeb.

Parter CKT nadal będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, sektora kreatywnego i praskiej społeczności, przy czym operator będzie mógł wprowadzić opłaty za korzystanie z tej przestrzeni. Planowane jest poszerzenie współpracy z artystami i agencjami kreatywnymi, które zadbają o ciekawą oprawę artystyczną w CKT. Centrum wciąż będzie też miejscem, które będzie gościło ważniejsze wydarzenia miejskie kierowane do przedsiębiorców i mieszkańców Pragi. Jednym z pierwszych działań KIG będzie powołanie do życia Szkoły Kreatywności, której uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych przed inwestorami związanymi z Izbą (ok. 50 polskich funduszy VC).

Targowa powstała dzięki unijnym dotacjom

Centrum Kreatywności Targowa powstało w ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w zrewitalizowanej kamiennicy Karola Mintera przy ul. Targowej 56. Od otwarcia we wrześniu 2016 r. Centrum jest miejscem otwartym dla świata kreatywnego. W inkubatorze swoje miejsce znalazło ponad 40 firm z sektora kreatywnego. Wiele spośród nich rozwinęło się w przedsiębiorstwa sprawnie funkcjonujące na rynku.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close