niedziela, 14 kwietnia, 2024

Centrum Kreatywności Targowa z nowym gospodarzem

Szkoła Kreatywności to jeden z wielu pomysłów nowego operatora Centrum Kreatywności Targowa. Przez najbliższe 10 lat praski inkubator przedsiębiorczości będzie zarządzany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Miasto od 2017 r. negocjowało z potencjalnie zainteresowanymi partnerami. Za najlepszą uznano ofertę Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Umowa została podpisana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

– Model współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego daje Krajowej Izbie Gospodarczej, jako operatorowi Centrum Kreatywności Targowa, szansę na realne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z sektora branż kreatywnych, nie tylko poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy dla beneficjentów Centrum, ale również poprzez wdrażanie programu szkoleń skierowanych do szeroko pojętego sektora kreatywnego oraz podjęcie działań edukacyjnych i kulturalnych stworzonych z myślą o współpracy z lokalną społecznością. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do powstania przestrzeni, która będzie inspirować mieszkanki i mieszkańców Warszawy – podkreślił Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG.

Oficjalne otwarcie Centrum pod egidą KIG planowane jest na styczeń 2020 r.

W ramach umowy operator przejmie zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku, z drugiej zaś strony będzie mógł czerpać korzyści z jego użytkowania. KIG będzie realizować program merytoryczny, gwarantując tym samym utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, start-upów, ale także otwartości dla mieszkańców Pragi.

Przypomnijmy, otwarty przed trzema latami, miejski inkubator przedsiębiorczości, zlokalizowany przy ul. Targowej 56, powstał z myślą o wsparciu warszawskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego. Misją CKT jest też współpraca z lokalną praską społecznością.

Operator będzie nadal prowadził inkubator dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego na całej dostępnej powierzchni biurowej budynku. A w okresie trwałości projektu unijnego – do sierpnia 2021 r. – w ramach którego została dofinansowana budowa budynku, utrzymane zostaną dotychczasowe stawki preferencyjne dla najemców inkubatora.

KIG wdroży program akceleracyjny i inkubacyjny skierowany do najemców i firm z sektora kreatywnego, w ramach którego wspierać będzie pierwsze kroki tych firm w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu, m.in. poprzez dedykowane szkolenia i wsparcie mentorskie.

Powołana zostanie Rada Najemców, w ramach której operator poszerzy współpracę z inkubowanymi firmami, a także organ doradczy Centrum – Rada Ekspertów, złożona z aktywistów, animatorów rewitalizacji, działaczy miejskich, naukowców, która będzie dbała o dostosowanie programu Centrum do bieżących potrzeb.

Parter CKT nadal będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, sektora kreatywnego i praskiej społeczności, przy czym operator będzie mógł wprowadzić opłaty za korzystanie z tej przestrzeni. Planowane jest poszerzenie współpracy z artystami i agencjami kreatywnymi, które zadbają o ciekawą oprawę artystyczną w CKT. Centrum wciąż będzie też miejscem, które będzie gościło ważniejsze wydarzenia miejskie kierowane do przedsiębiorców i mieszkańców Pragi. Jednym z pierwszych działań KIG będzie powołanie do życia Szkoły Kreatywności, której uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych przed inwestorami związanymi z Izbą (ok. 50 polskich funduszy VC).

Targowa powstała dzięki unijnym dotacjom

Centrum Kreatywności Targowa powstało w ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w zrewitalizowanej kamiennicy Karola Mintera przy ul. Targowej 56. Od otwarcia we wrześniu 2016 r. Centrum jest miejscem otwartym dla świata kreatywnego. W inkubatorze swoje miejsce znalazło ponad 40 firm z sektora kreatywnego. Wiele spośród nich rozwinęło się w przedsiębiorstwa sprawnie funkcjonujące na rynku.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości